Nhan Tri Dung Logo

Thông báo 

Thứ Bảy ngày 16 tháng 9 năm 2017

Nam Cali đăng cai ĐH 2018

2. Tham gia Facebook

CTSQ-VNCH FaceBook

3. Diễn đàn Tổng hội CTSQ-VNCH hải ngoại.

    A. Tham gia

        1. Send mail về Ban điều hành, webmaster@kbc4437.com
        2. Hay điền Contact-Us form Cần 5 chi tiết (1) Họ và tên (2) E-mail address (3) Số quân TSQ (4) Năm vào và ra trường (5) Bạn với CTSQ . . . . Khi có hồi âm "Click" "Joint this group". CTSQ-VNCH dien dan

     B. Từ bỏ nhóm.

         CTSQ-VNCH dien dan

     C. Đổi e-mail address. Thủ tục tương tự như tham gia diễn đàn Tổng hội CTSQ-VNCH hải ngoại.

        1. Send mail về Ban điều hành, webmaster@kbc4437.com kèm theo e-mail address mới.
        2. Hay điền Contact-Us form Khi có hồi âm "Click" "Joint this group"

Muốn biết thêm chi tiết Yahoo Groups Help