Nhan Tri Dung Logo

Thông báo 

Chủ nhật ngày 4 tháng 2 năm 2018

1. Thiệp mời họp mặt Tân niên 2018 của hội Cựu Thiếu Sinh Quân, nam California.

thiệp mời họp mặt tân niên 2018


2. Tham gia Facebook

CTSQ-VNCH FaceBook

2. Diễn đàn Tổng hội CTSQ-VNCH hải ngoại.

    A. Tham gia

        1. Send mail về Ban điều hành, webmaster@kbc4437.com
        2. Hay điền Contact-Us form Cần 5 chi tiết (1) Họ và tên (2) E-mail address (3) Số quân TSQ (4) Năm vào và ra trường (5) Bạn với CTSQ . . . . Khi có hồi âm "Click" "Joint this group". CTSQ-VNCH dien dan

     B. Từ bỏ nhóm.

         CTSQ-VNCH dien dan

     C. Đổi e-mail address. Thủ tục tương tự như tham gia diễn đàn Tổng hội CTSQ-VNCH hải ngoại.

        1. Send mail về Ban điều hành, webmaster@kbc4437.com kèm theo e-mail address mới.
        2. Hay điền Contact-Us form Khi có hồi âm "Click" "Joint this group"

Muốn biết thêm chi tiết Yahoo Groups Help