Vi phạm nội quy: Phương thức hành xử và biện pháp chế tài

A.  Phương thức và biện pháp

 1. Lần thứ nhất: Thông báo trên nhóm: Không được post trong vòng 3 tháng..
 2. Lần thứ nhì: Gấp đôi lần thứ nhất.
 3. Lần thứ ba: Chấm dứt sinh hoạt.

B.  Kháng án và vô hiệu hóa biện pháp chế tài

 1. Đương sự (người vi phạm) có quyền khiếu nại đến Hội Đồng Xét Lại.
 2. Hội Đồng Xét Lại có toàn quyền vô hiệu hóa biện pháp chế tài nêu ra trong phần (A) ở trên .
 3. Thành Phần  Hội Đồng Xét Lại:
  • Tổng hội trưởng : 1 phiếu.
  • Người điều hành nhóm: 1 phiếu.
  • Toàn thể quý Anh Em trong nhóm: 1 phiếu (sẽ tùy thuộc vào kết quả sau khi tổng kết tất cả ý kiến của Anh Em nào đã lên tiếng )
 4. Hội Đồng Xét Lại chỉ họp “Online” một tháng 1 lần.

2 comments

 1. Nguyễn huu Tài

  Tôi CTSQ Nguyễn hữu Tài ( Cựu THT/17 ) xin đóng góp ý kiến như sau :
  Trong nhiệm kỳ TH/16, với tư cách là Trưởng Ban Xã Hội, BCH/TH/16 đã có chương trình giúp đỡ các CTSQ/TPB có được cái “cần câu “. TH giúp $500.00, và các bạn cùng lớp và MTQ tuỳ ý giúp thêm, do đó các CTSQ/TPB người ít nhất là $700.00 người nhiều nhất được $ 2,200.00. Trong việc giúp đỡ này các anh em đóng góp có 02 ý kiến trái ngược nhau :
  1/- Chỉ giúp đỡ CTSQ/TPB thôi. Các CTSQ/TPB ” TRỐN TRƯỜNG không giúp.
  2/- Thôi kệ cứ giúp.
  Đứng trước việc nan giải này, cho nên trong kỳ ĐH/17 tại GA, anh Phạm công Cẩn có đưa ra trước ĐH để xin ý kiến, ngõ hầu tạo điều kiền dễ dàng cho các THT sau này.
  Tuy nhiên khi anh Cẩn vừa nêu ý kiến ra trước ĐH thì anh Đỗ Thái, chạy lên cầm micro ý kiến ” tôi Đỗ Thái ăn 05 chảo nhà bàn vô cửa trước ra cửa sau “. Để khỏi cải vả làm mất vui vẻ các anh em về ĐH, anh Cẩn cho tạm ngưng tranh luận, để giải quyết sau trên diễn đàn. Vì vậy mà Đỗ Thái thù CTSQ Cẩn đến bây giờ.
  – Nhiều anh em đã ý kiến lúc tôi đang đảm trách THT/17 như sau :
  A/- Dù nại ra ” BẤT CỨ LÝ DO GỈ ??? ” để BIỆN MINH cho việc TRỐN TRƯỜNG, bạn đã TỪ CHỐI cuộc sống : cực khổ, bó buộc, kỷ luật, để đi hết con đường TSQ, thì chúng tôi ” XEM NHƯ BẠN HỌC THỜI NIÊN THIẾU ” . CHỨ KHÔNG THỂ GỌI LÀ CTSQ ĐƯỢC, BẠN ĐÃ LẬP LỜ, LẠM DỤNG BA CHỮ CTSQ.
  B/- Mấy chữ ” TSQ MỘT NGÀY , TSQ MỘT ĐỜI ” , chỉ xuất hiện ở ĐH/15 tại DC, đây là câu của vị Tướng TQLC Mỹ nói ” TQLC một ngày, TQLC một đời ” . Đã được anh treo trong ĐH/15 để lập lờ ” ĐÁNH LẬN CON ĐEN ” . Cũng như ” BIỆN MINH, VÀ HỢP THỨC HOÁ ” cho , và chú , là một ” TSQ DÕM, CŨNG MANG DANH NGHĨA TSQ TRỐN TRƯỜNG NHƯ “. “.
  – Trên đây là những ghi nhận của cá nhân tôi qua ý kiến của nhiều CTSQ trong thời gian 04 năm tôi phục vụ cho TH/16 và TH/17.
  Anh em có ý kiến gì xin nêu lên cùng nhau giải quyết vấn đề “TSQ TRỐN TRƯỜNG”. Đây là vấn đề rất tế nhị và nhạy cảm.

  CTSQ. Nguyễn hữu Tài.

 2. can c pham

  Tôi xin góp ý, nếu không thích họp,xin cứ bỏ qua

  Về v/đ biện pháp tôi nghỉ là chúng ta nên cảnh cáo thẳng trên diễn đàm (đê mọi người hiểu và có thể chúng ta cho khá nhiều “cơ hộ” trong việc chế tài

  Và để tránh cho Moderator bị mang tiếng “độc tài”, chúng ta cũng có thể xữ dụng HĐXL để quyết định lần cuối trước khi chấm dứt sinh hoạt của đương sự

  Cám ơn
  Phạm c.Cẩn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>