Tin Buồn

Tháng 12 năm 2017
Thứ Năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017
Phân Ưu

Được tin cháu trai của anh chị CTSQ Phạm Văn Thành là: Toma Phạm Minh Tiến đã được Chúa gọi về ngày 19 tháng 12 năm 2017 tại Dallas, Texas. Hưởng dương 40 tuổi. Thay mặt các CTSQ thuộc liên lớp đệ tứ nk 1965-66, thành kính phân ưu với gia đình anh chị CTSQ Thành cùng tang quyến. Xin cầu nguyện cho linh hồn Toma Phạm Minh Tiến sớm về nước Chúa. Amen.
CTSQ Hoài Việt (3398)

Chủ Nhật, ngày 3 tháng 12 năm 2017
Phân Ưu

Được tin CTSQ Phê Rô Nguyễn Mậu vừa ra đi. Hưởng thọ 68 tuổi.
Thay mặt các bạn cùng lớp đệ tứ niên khóa 1965-66, thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Xin cầu nguyện cho linh hồn bạn sớm về Nước Chúa. Amen.
CTSQ Hoài Việt (3398)


Tháng 11 năm 2017
Thứ Hai, ngày 6 tháng 11 năm 2017
Phân Ưu

Được tin thân mẫu CTSQ MÃN VIÊN TÀI là cụ bà:
TÔ THỊ BÍCH NGỌC vừa từ trần ngày 06/11/2017 tại Bình Định. Hưởng thọ 88 tuổi.

Thay mặt các CTSQ thuộc liên lớp đệ tứ nk 1965-66, thành kính phân ưu và xin chia xẻ nỗi mất mát lớn lao này với CTSQ Tài cùng tang quyến.

Xin cầu nguyện cho linh hồn cụ bà sớm về Cõi Vĩnh Hằng.
CTSQ Hoài Việt (3398)

Thứ Năm, ngày 26 tháng 10 năm 2017
Phân Ưu

Được tin nhạc mẫu CTSQ Nguyễn văn Trọng là cụ bà:

Maria Tô thị Nhiều đã về với Chúa ngày 13 tháng 10 năm 2016 tại quê nhà, Bình Dương. Hưởng thọ 94 tuổi.

Thay mặt các bạn cùng lớp, liên lớp đệ tứ nk 1965-66, thành kính phân ưu và chia xẻ nỗi mất mát lớn lao này với bạn Trọng cùng tang quyến.

Xin cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Maria Tô thị Nhiều sớm về nước Chúa. Amen. CTSQ Hoài Việt (3398)


Tháng 9 năm 2017
Cáo Phó

Cáo Phó

Thứ Năm, ngày 7 tháng 9 năm 2017
Phân Ưu

Hay tin: Đại Niên trưởng CTSQ Vũ Hữu Soạn pháp danh Nguyên Tuệ vừa rời bỏ hàng ngũ tập thể CTSQ-VNCH vào lúc 5 giờ chiều ngày 04 tháng 09 năm 2017 tại thành phố Surrey, BC, Canada. Hưởng thọ 103 tuổi.
Thay mặt toàn thể CTSQ liên lớp đệ tứ 1965-66, chúng tôi thành kính phân ưu cùng CTSQ Vũ thế Vinh và gia quyến. Nguyện cầu hương linh đại niên trưởng sớm được về cõi Niết Bàn.
TM CTSQ 3398


Tháng 8 năm 2017
Cáo Phó

Cáo Phó

Chủ Nhật, ngày 6 tháng 8 năm 2017
Phân Ưu

Được tin buồn: CTSQ Phạm Trọng Lộc vừa rời bỏ hàng ngũ tập thể CTSQ-VNCH vào lúc 12 giờ trưa ngày 06 tháng 08 năm 2017 tại Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 66 tuổi.
Thay mặt toàn thể CTSQ liên lớp đệ tứ 1965-66, chúng tôi thành kính phân ưu cùng CTSQ Phạm trọng Phúc và gia quyến. Nguyện cầu hương linh CTSQ Lộc sớm được về cõi vĩnh hằng.
TM CTSQ 3398Tháng 5 năm 2017
Thứ Năm, ngày 18 tháng 5 năm 2017
Phân Ưu

Được tin buồn: hiền tỉ của CTSQ Nguyễn Quang Vinh, thành viên Hội Đồng Giám Sát-TV/ THCTSQ/VNCH/HN, là cụ bà:
Nguyễn Thị Chương, Pháp danh Diệu Văn, đã tạ thế ngày 4/5/2017 tại San Jose, hưởng thọ 86 tuổi. Chúng tôi thành kính phân ưu cùng anh chị Nguyễn Quang Vinh và gia đình. Nguyện cầu hương linh cụ Diệu Văn sớm được về cõi Niết Bàn.
Đại diện HĐGS/TV Ctsq Đặng văn Dũng


Tháng 12 năm 2016
Thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2016

Quỹ AET Phaolo TRỊNH GIA MỸ Canada vừa nhận tin buồn: Anh CTSQ Phêrô ĐINH MỸ
đã được Chúa cất về ngày 06/12/2016 tại quê nhà. Hưởng thọ 65 tuổi. Trước niềm đau và mất mát to lớn của gia đình, và anh em CTSQ Quỹ AET Phaolo Trịnh Gia Mỹ nhờ đại diện bên nhà chuyển đến Tang quyến lời Phân Ưu & Phúng điếu số tiền $ 100 Gia kim. Nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót sớm rước Linh hồn Phêro ĐINH MỸ được hưởng Nhan Thánh Ngài. THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
CTSQ Nguyễn Công Tài – Đại diện.


Tháng 11 năm 2016
Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2016

Nhận được tin buồn: CTSQ Làu Sau Lùng (Lầu A Sy)(trường TSQ Sông Mao xáp nhập Vũng tầu 1956. Ra trường 1961) Vừa ra đi ngày 17 tháng 11 năm 2016 tại quê nhà. Hưởng thọ 76 tuổi. Tổng hội Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH/ hải ngoại xin thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Anh sớm siêu sinh miền tịnh độ.
TM Tổng hội 20 Trưởng ban Xã hội
CTSQ Nguyễn Xuân Khanh

Chủ Nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2016

Nhận được tin buồn: Hà Văn Hùng (trường TSQ Cao
Nguyên SQ 360, trường TSQ Vũng Tàu SQ 5731). Vừa ra đi ngày 3 tháng 11 năm 2016 tại quê nhà. Xin thành kính chia buồn cùng Tang Quyến. Nguyện cầu hương linh CTSQ Hà Văn Hùng sớm an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.
Thay mặt Tổng Hội 20 CTSQ/VNCH Hải Ngoại
Ban Xã Hội CTSQ Nguyễn Xuân Khanh

Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2016

Nhận được tin buồn: CTSQ Nguyễn Huy Hoàng
Vừa tạ thế ngày 04 tháng 11 năm 2016 tại Biên Hoà. Trước niềm đau và mất mát to lớn của gia đình Ban Xã Hội thành kính chia buồn cùng tang quyến.
Cầu nguyện cho hương linh CTSQ Hoàng được vãng sinh miền Cực Lạc.
Thay mặt Tổng Hội 20 CTSQ/VNCH Hải Ngoại
Ban Xã Hội CTSQ Nguyễn Xuân Khanh.


Tháng 10 năm 2016
Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2016

Vô cùng thương tiếc được tin:
CTSQ Phêrô Trịnh Gia Mỹ số quân 4417, cháu của CTSQ Trịnh Bá Tứ, em của CTSQ Trịnh Bá Phát. Đã được Chúa gọi về ngày 23-10-2016 tại Toronto, Ontario, CANADA.
Hưởng thọ 61 tuổi. Tổng Hội CTSQ/VNCH Hải Ngoại xin thành kính chia buồn cùng chị Trịnh Gia Mỹ và quý Tang Quyến. Nguyện cầu linh hồn CTSQ Phêrô Trịnh Gia Mỹ sớm hưởng nhan thánh Chúa.
Thay mặt Tổng Hội 20 CTSQ/ VNCH Hải Ngoại
Trưởng Ban Xã Hội CTSQ Nguyễn Xuân Khanh 1740.

Thứ Tư, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Vô cùng thương tiếc được tin:
CTSQ. Hải Quân Thiếu tá: Phạm Huy Hy
Pháp danh: Minh Tố
– Xuất thân Trường Thiếu Sinh Quân VNCH
– Khóa 16 SQ Hải Quân Nha Trang, Thủ khoa Ngành Cơ Khí
Đã mãn phần ngày thứ Hai, 17 tháng 10 năm 2016 tại Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 69 tuổi.
TH Cựu TSQ VNCH/ Hải ngoại xin thành kính chia buồn cùng bà quả phụ Phạm Huy Hy và tang quyến.
Cầu chúc linh hồn CTSQ Hy được siêu sinh miền cực lạc.
TM. Ban chấp hành TH 20 CTSQ. PHI QUANG QUÝ

Thứ Tư, ngày 26 tháng 10 năm 2016 Phân Ưu

Được tin hiền thê của CTSQ Hoàng Thiều là chị Anna Phạm Thị Hương vừa mãn phần thứ hai ngày 24-10-2016 tại Mississippi , Hoa Kỳ. Hưởng thọ 66 tuổi.
Tổng Hội CTSQ/VNCH Hải Ngoại xin thành kính chia buồn cùng CTSQ Hoàng Thiều và quý Tang Quyến. Nguyện cầu linh hồn chị Anna Phạm Thị Hương sớm hưởng nhan thánh Chúa.
TM.Tổng Hội 20 CTSQ-VNCH Hải Ngoại
Trưởng Ban Xã Hội CTSQ Nguyễn Xuân Khanh


Tháng 8 & 9 năm 2016
Thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2016 Phân Ưu

Được tin thân mẫu CTSQ Thiên hoàng Chung đã qua đời ngày 14 tháng 9 năm 2016 tại California, Hoa Kỳ . Hưởng thọ 104 tuổi. Xin thành kính phân ưu và chân thành chia xẻ nỗi mất mát lớn lao này với CTSQ Thiên hoàng Chung. Xin cầu nguyện cho linh hồn thân mẫu sớm về nước Chúa. Amen. CTSQ Hoài Việt (3398)

Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2016

Vô cùng thương tiếc được tin:
CTSQ TRẦN VĂN THƯ SQ 5148 vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ/QLVNCH ngày 17/8/2016 tại Cái Bè hưởng thọ 60 tuổi. Ban Chấp Hành Tổng Hội thành kính phân ưu cùng Tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát này với CTSQ Trần Văn Phạm (bào đệ), và thành tâm cầu nguyện cho hương linh AET THƯ được Vãng sinh miền Cực Lạc.

Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK


Tháng 7 năm 2016
Thứ Hai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Vô cùng thương tiếc được tin:
CTSQ NGUYỄN VĂN ĐÂY SQ2326 vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ/QLVNCH ngày 18/7/2016 tại Thủ Đức, hưởng thọ 68 tuổi. Ban Chấp Hành Tổng Hội thành kính phân ưu cùng Tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho hương hồn Nguyễn Văn Đây được thanh thản Chốn Vĩnh Hằng.

Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

Thứ Hai, ngày 11 tháng 7 năm 2016

Vô cùng thương tiếc được tin:
CTSQ Võ Ngọc La vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ/QLVNCH tại quê nhà. Ban Chấp Hành Tổng Hội thành kính phân ưu cùng Tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho hương hồn AET Võ Ngọc La được thanh thản Chốn Vĩnh Hằng.

Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

Thứ Hai, ngày 11 tháng 7 năm 2016 Phân Ưu

Được tin Thân mẫu của CTSQ Nguyễn Ngọc Diệp (Úc Châu):
Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ VÂN vừa mệnh chung ngày 11/7/2016 tại Melbourne Úc, hưởng thượng thọ 85 tuổi.
Ban Chấp Hành Tổng Hội thành kính phân ưu cùng Tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát lớn lao này với CTSQ Nguyễn Ngọc Diệp, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Maria được hưởng Phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.

Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

Thứ Tư, ngày 6 tháng 7 năm 2016

Vô cùng thương tiếc được tin:
CTSQ NGUYỄN VĂN THẠCH vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ/QLVNCH ngày 2/7/2016 tại Houston, TX, hưởng thọ 73 tuổi. Ban Chấp Hành Tổng Hội thành kính phân ưu cùng Tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho hương hồn AET Cọp Biển THẠCH SANH được thanh thản Chốn Vĩnh Hằng.

Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK


Tháng 5 và 6 năm 2016
Thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2016 Phân Ưu

Được tin Thân mẫu của CTSQ Nguyễn Văn Trọng:
Cụ Bà Maria Madalena NGUYỄN THỊ DINH vừa mệnh chung ngày 19/6/2016 tại miền Nam California. Hưởng đại thọ 93 tuổi. Thay mặt các bạn cùng lớp, thuộc liên lớp đệ IV niên khóa 1965-66 xin chia buồn cùng bạn Trọng và Tang quyến. Nguyện cho hương linh Cụ Bà sớm về nước Chúa.
Thay mặt Hoài Việt (3398)

Thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2016 Phân Ưu

Được tin Thân mẫu của CTSQ Nguyễn Văn Trọng:
Cụ Bà Maria Madalena NGUYỄN THỊ DINH vừa mệnh chung ngày 19/6/2016 tại Nam California. Hưởng đại thọ 93 tuổi. Ban Chấp Hành Tổng Hôi thành kính phân ưu cùng Tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát lớn lao này với CTSQ Nguyễn V Trọng, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Cụ Bà được hưởng Phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng. Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

Thứ Hai, ngày 6 tháng 6 năm 2016 Phân Ưu

Được tin Thân mẫu của CTSQ Mai Hữu Quyền (NC): Cụ Bà LÂM KIM NGỌC vừa mệnh chung ngày 05/6/2016 tại quê nhà. Hưởng đại thọ 96 tuổi. Tổng Hội CTSQ/VNCH/HN thành kính phân ưu cùng Tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát này với CTSQ Mai Hữu Quyền, và thành tâm cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà được Vãng Sinh miền Cực Lạc. Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

Thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2016 Phân Ưu

Được tin Cán bộ / Liên Đoàn TSQ Ông Giu-se NGUYỄN VĂN KHÔI (aka:Cowboy) vừa mãn phần tại quê nhà ngày 26/5/2016. Hưởng thọ 78 tuổi. Tổng Hội CTSQ/VNCH/HN thành kính phân ưu cùng Tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn GIU-SE được hưởng Phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

 


Tháng 4 năm 2016
Thứ Hai, ngày 4 tháng 4 năm 2016 Phân Ưu

Được tin Thân Mẫu của CTSQ Đinh Xuân, (nay là Tỳ kheo Phước Trí / trụ trì chùa Pháp Lâm Rockford – IL)
vừa mãn phần tại quê nhà. BCH Tổng Hội CTSQ/VNCH/HN thành kính phân ưu cùng Tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà được Vãng sinh Cực Lạc.

Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

Thứ Hai, ngày 4 tháng 4 năm 2016 Phân Ưu

Được tin Thân Mẫu của CTSQ Đinh Xuân, vừa mãn phần tại quê nhà. Thay mặt các bạn cùng lớp, thuộc liên lớp đệ IV niên khóa 1965-66 xin chia buồn cùng bạn Xuân và Tang quyến. Nguyện cho hương linh Cụ Bà sớm về cõi Phật.

Thay mặt Hoài Việt (3398)

 


Tháng 2 và 3 năm 2016
Thứ Ba, ngày 15 tháng 3 năm 2016 Phân Ưu

Vô cùng thương tiếc được tin: CTSQ Peter PHẠM VĂN XUẤT , (LL 56-65) vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ/QLVNCH ngày 15/3/2016 tại New Jersey, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 73 tuổi. Ban Chấp Hành Tổng Hội thành kính phân ưu cùng Tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn PETER được hưởng Phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.

Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

Thứ Hai, ngày 15 tháng 2 năm 2016 Phân Ưu

Vô cùng thương tiếc được tin: CTSQ NGUYỄN HỒNG HOÀNG , nguyên Liên đoàn trưởng LĐ TSQ Trường TSQ VT, vừa mãn phần ngày 15 tháng 02 năm 2016 tại Nashville, TN, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 78 tuổi. Thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu Hương linh Anh sớm được vễ Cõi Vĩnh Hằng.
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Ban TTLL NK 19 CTSQ 3398

 

Tháng 11 năm 2015
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2015 Phân Ưu

Vô cùng thương tiếc được tin: CTSQ DƯƠNG RUỘNG sq 2064 (1961-66) vừa vĩnh viễn rời xa đoàn thể CTSQ/QLVNCH ngày 25/11/2015 tại quê nhà. Ban Chấp Hành Tổng Hội thành kính phân ưu cùng Tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Anh được thanh thản chốn Vĩnh Hằng.

Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

Phân Ưu

Vô cùng thương tiếc được tin: CTSQ TRẦN MẬT (LL 1966-73) vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ/QLVNCH tại Westminster, CA, Hoa Kỳ, ngày 24/11/2015. Hưởng thọ 64 tuổi.
Ban Chấp Hành Tổng Hội thành kính phân ưu cùng Tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho hương linh CTSQ Trần Mật được Vãng Sinh Cực Lạc.
Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Phân Ưu

Được tin Thân Phụ của CTSQ Phạm Ngọc Anh (LL 1966-73): Cụ Ông PHẠM VĂN BẢNG Pháp danh HẠNH QUÁN vừa mãn phần tại Bellevue, WA, Hoa Kỳ ngày 24/11/2015 hưởng thọ 84 tuổi. Ban Chấp Hành Tổng Hội thành kính phân ưu cùng Tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát này với CTSQ Phạm Ngọc Anh, và thành tâm cầu nguyện cho hương linh Cụ Ông HẠNH QUÁN được Vãng Sinh Cực Lạc.
Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2015 Phân Ưu

Được tin Thân Mẫu của CTSQ Vi Văn Long (LL 71-75) Cụ Bà NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC vừa mãn phần tại quê nhà ngày 11/11/2015 hưởng thượng thọ 90 tuổi. Ban Chấp Hành Tổng Hội thành kính phân ưu cùng Tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà được vãng sinh Cực Lạc.

Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính

 

Tháng 10 năm 2015
Thứ Ba, ngày 27 tháng 10 năm 2015 Phân Ưu

Được tin Trưởng nam của CTSQ Hoàng Văn Minh Cháu HOÀNG XUÂN HIẾU , vừa từ trần vì tai nạn lao động tại quê nhà (26/10/2015) hưởng dương 36 tuổi. Ban Chấp Hành Tổng Hội chân thành chia xẻ nỗi mất mát này với CTSQ Hoàng Văn Minh và thành tâm cầu nguyện cho hương hồn cháu Hoàng Xuân Hiếu được vãng sinh Cực Lạc. TM BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN CTSQ Đào V Chính

Thứ Bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2015 Phân Ưu

Được tin CTSQ BÀNH BỬU TÀI , (61-65) vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ QLVNCH tại quê nhà. Ban Chấp Hành Tổng Hội thành kính phân ưu cùng tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Anh được thanh thản Chốn Vĩnh Hằng.
Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN CTSQ Đào V Chính – TTK

Thứ Ba, ngày 6 tháng 10 năm 2015 Phân Ưu

Được tin Hiền Thê của CTSQ Nguyễn Văn Sung (sq 48-trường TSQ Hà Nội). Chị Maria Mai Nguyễn , vừa mãn phần ngày 5/10/2015, tại Ohio, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 66 tuổi. Ban Chấp Hành Tổng Hội thành kính phân ưu cùng Tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát này với Niên trưởng Sung, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Chị Maria Mai Nguyễn được hưởng phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

 

Tháng 9 năm 2015
Chủ Nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2015
Phân Ưu

Được tin Thân Mẫu của CTSQ Bùi Ngọc Nở (thuộc liên lớp đệ tứ 1964-65): Cụ Bà TRẦN THỊ BẠCH MAI , vừa mãn phần tại quê nhà ngày 21/9/2015. Hưởng đại thọ 97 tuổi.

Ban Chấp Hành Tổng Hội thành kính phân ưu cùng CTSQ Bùi Ngọc Nở, và thành tâm cầu nguyện cho hương linh hương linh Cụ Bà được tiêu diêu Miền Cực Lạc.

Đại diện BCH TH19/CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

Thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2015
Phân Ưu

Được tin Hiền Thê của CTSQ Nguyễn Văn Thức (ra trường 1952): Chị TRẦN THỊ NGUYỆT , vừa mãn phần ở quê nhà ngày 2/9/2015. Hưởng thọ 85 tuổi.

Ban Chấp Hành Tổng Hội thành kính phân ưu cùng Niên trưởng THỨC, và thành tâm cầu nguyện cho hương linh Chị được tiêu diêu Miền Cực Lạc.

Đại diện BCH TH19/CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

 

Tháng 8 năm 2015
Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2015
Phân Ưu

Được tin CTSQ TRẦN-TRI , (Trường TSQ Mỹ-Tho 1955) đã vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ QLVNCH ngày 28 tháng 8 năm 2015 tại Georgia, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 78 tuổi. Ban Chấp hành Tổng Hội thành kính phân ưu cùng Tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn niên trưởng Tri được an nghỉ Chốn Vĩnh Hằng.
Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN

CTSQ Đào V Chính – TTK

Thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2015
Phân Ưu

Được tin CTSQ TẠ BỬU CHÁNH , (sq 3970, LL 1967-1974) đã vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ QLVNCH ngày 27 tháng 8 năm 2015 tại quê nhà. Hưởng thọ 61 tuổi. Ban Chấp hành Tổng Hội thành kính phân ưu cùng Tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Anh CHÁNH được an nghỉ Chốn Vĩnh Hằng.

Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

Thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2015
Phân Ưu

Được tin CTSQ Phê Rô Trần Văn Thọ, (sq 5552) đã vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ QLVNCH ngày 27 tháng 8 năm 2015 tại quê nhà. Hưởng dương 59 tuổi. Thay mặt Ban CH nk19 xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn CTSQ Phê Rô Trần Văn Thọ được hưởng thanh thản chốn Vĩnh Hằng.
TM Hoai_Viet (3398)

Thứ Hai, ngày 24 tháng 8 năm 2015
Phân Ưu

Được tin CTSQ Nguyễn Vẽ, (sq 2154, 1962-1967) đã vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ QLVNCH ngày 23 tháng 8 năm 2015 tại quê nhà. Hưởng thọ 67 tuổi. Thay mặt các bạn cùng lớp, đệ tứ nk 1965-1966 xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Anh được hưởng thanh thản chốn Vĩnh Hằng.
TM Hoai_Viet (3398)

Thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2015
Phân Ưu

Được tin CTSQ CTSQ DƯƠNG VĂN SÁU (52-60) vừa đột ngột từ trần tại quê nhà ngày 10 tháng 8 năm 2015
hưởng thọ 74 tuổi. Ban Chấp Hành Tổng Hội CTSQ/VNCH nhiệm kỳ 19 thành kính phân ưu cùng Tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Anh được hưởng thanh thản chốn Vĩnh Hằng.
Đại Diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2015
Phân Ưu

Được tin hiền mẫu của CTSQ Bùi Như Sơn (Úc Châu, thuộc liên lớp đệ tứ NK 1965-66) vừa tạ thế tại quê nhà. Thay mặt các bạn cùng lớp xin thành kính chia buồn cùng bạn Sơn và gia quyến. Thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Bác được thanh thản nơi chốn Vĩnh Hằng.
TM Hoài Việt (3398)

Thứ Ba, ngày 4 tháng 8 năm 2015
Phân Ưu

Được tin CTSQ Niên trưởng TRẦN XUÂN PHÚ đã vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ QLVNCH ngày 3 tháng 8 năm 2015 tại San Jose, California, HK. Hưởng thọ 79 tuổi. Ban Chấp Hành Tổng Hội CTSQ/VNCH nhiệm kỳ 19 thành kính phân ưu cùng Tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Anh được hưởng Phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
Đại Diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

Chủ Nhật, ngày 2 tháng 8 năm 2015
Phân Ưu

Được tin CTSQ Trần văn Hùng đã vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ QLVNCH ngày 2 tháng 8 năm 2015 tại quê nhà.
Thay mặt Ban CH Tổng hội CTSQ-VNCH NK 19 xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn CTSQ Trần văn Hùng được thanh thản chốn Vĩnh Hằng.
TM Hoài Việt (3398)

 

Tháng 7 năm 2015
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2015
Phân Ưu

Được tin CTSQ Trịnh A Dương Cán Bộ Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu 1956-1966. Phục vụ tại Tiểu Đoàn 6 Nhảy Dù. Đã vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ QLVNCH ngày 22 tháng 7 năm 2015 tại Sachse, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 76 tuổi Thay mặt Ban CH Tổng hội CTSQ-VNCH NK 19 xin thành kính chia buồn cùng tang quyến. Xin Chúa ban sự sống đời đời cho linh hồn Gioan Baotixita Trịnh A Dương trên Nước Thiên Đàng.
TM Hoài Việt (3398)

Thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2015
Phân Ưu

Được tin muộn CTSQ Giu se Đinh văn Trung -thuộc liên lớp đệ tứ, niên khóa 1965-66- đã vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ QLVNCH ngày 14 tháng 3 năm 2011 tại Tucson, Arizona, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 64 tuổi. Thay mặt các bạn cùng lớp xin thành kính chia buồn cùng tang quyến. Xin Chúa ban sự sống đời đời cho linh hồn Giu se Đinh văn Trung trên Nước Thiên Đàng.
TM Hoài Việt (3398)

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2015
Phân Ưu

Được tin CTSQ Bluh,vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ QLVNCH ngày 09 tháng 07 năm 2015 tại quê nhà. Hưởng thọ 62 tuổi. BCH TH19 xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Anh Bluh được thanh thản chốn Vĩnh Hằng.
Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN CTSQ Đào V Chính

 

Tháng 6 năm 2015
Thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2015
Phân Ưu
Được tin Thân Mẫu của CTSQ Vũ Minh Thái (liên lớp 68-75) vừa từ trần tại Hoa Kỳ ngày 25 tháng 6 năm 2015, và sẽ được đưa về an táng tại quê nhà trong tuần tới.
Ban Chấp Hành TH19 CTSQ/VNCH/HN thành kính phân ưu cùng Tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Cụ Bà được hưởng Phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTKThứ Năm, ngày 25 tháng 6 năm 2015
Phân Ưu

Được tin Thân Mẫu của CTSQ Vũ Minh Hiếu vừa từ trần tại quê nhà ngày 25 tháng 6 năm 2015. Ban Chấp Hành TH19 CTSQ/VNCH/HN thành kính phân ưu cùng Tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn MARIA được hưởng Phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN CTSQ Đào V Chính – TTK
Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2015
Phân Ưu

Được tin Cán bộ trường TSQ VT Hồ văn Năng, là thân phụ của CTSQ Hồ ngọc Sơn và Hồ ngọc Lân vừa mãn phần tại quê nhà, ngày 02 tháng 6 năm 2015. Hưởng thọ 84 tuổi. Ban Chấp Hành Tổng Hội CTSQ/VNCH/HN thành kính phân ưu cùng tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát này với CTSQ Hồ ngọc Sơn và Hồ ngọc Lân, và thành tâm cầu nguyện cho hương linh Cán bộ Hồ văn Năng được thanh thản chốn Vĩnh Hằng.
TM BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN Hoai_Viet 3398

Thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2015
Phân Ưu

Được tin CTSQ NGUYỄN HỮU THUẬN, (liên lớp 70-75) vừa mãn phần tại quê nhà, ngày 01 tháng 6 năm 2015. Hưởng dương 58 tuổi. Ban Chấp Hành Tổng Hội CTSQ/VNCH/HN thành kính phân ưu cùng tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát này với bào huynh là CTSQ Nguyễn Hữu Nhân (DBYK 74-75), và thành tâm cầu nguyện cho hương linh CTSQ Nguyễn Hữu Thuận được thanh thản chốn Vĩnh Hằng.
Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK
Thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2015
Phân Ưu

Được tin thân nhân của gia đình CTSQ NGUYỄN THỜI BÌNH, (Bắc Cali, Hoa Kỳ) bị tai nạn giao thông ở quê nhà. Thay mặt Ban CH TH/CTSQ/NK 19 Xin chia buồn với gia đình CTSQ NGUYỄN THỜI BÌNH. Cầu xin cho những hương linh nạn nhân sớm được siêu thoát.
Hoai_Viet 3398

Tháng 4 năm 2015
Thứ Năm, ngày 23 tháng 4 năm 2015
Phân ƯuĐược tin CTSQ Nguyễn Khắc Minh, thuộc liên lớp 1970-73 vừa mãn phần tại quê nhà. Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu linh CTSQ Minh an giấc ngàn thu. TM BCH

TH19 CTSQ/VNCH/HN CTSQ Hoai Viet

Chủ Nhật, ngày 19 tháng 4 năm 2015
Phân Ưu Được tin CTSQ Phê-rô NGUYỄN VĂN CƯ (57-61) vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ/QLVNCH ngày 16/4/2015 tại Georgia Hoa Kỳ, hưởng thọ 72 tuổi. BCH TH19 thành kính phân ưu cùng tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn PHÊ-RÔ được hưởng Phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN CTSQ Đào V Chính – TTK

Thứ Tư, ngày 14 tháng 4 năm 2015
Phân Ưu Hay tin CTSQ Trần văn Dũng, thuộc liên lớp 1961-67 vừa mãn phần tại quê nhà. Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu linh hồn Phê Rô Trần văn Dũng an giấc ngàn thu.
Đại diện BCH TH19
CTSQ Đào V Chính – TTK
Thứ Ba, ngày 13 tháng 4 năm 2015
Phân Ưu
Được tin Thân Mẫu của CTSQ Nguyễn Văn Lương (SG) vừa mãn phần tại quê nhà ngày 11 tháng 4 năm 2015. BCH TH19 thành kính phân ưu cùng Tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Cụ Bà được yên nghỉ chốn Vĩnh Hằng.
Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Đào V Chính – TTK

Tháng 3 năm 2015
Thứ Hai, ngày 23 tháng 3 năm 2015
Phân Ưu Được tin CTSQ Nguyễn khánh Hồng, thuộc liên lớp 12 NK 1967-74 vừa mãn phần tại quê nhà. Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và nguyện cầu Anh an giấc ngàn thu. TM BCH NK 19
Hoài Việt
Thứ Hai, ngày 16 tháng 3 năm 2015 Phân Ưu
Được tin CTSQ Augustino Nguyễn Đình Trung, nhập trường 1968, ra trường 1972 vừa ra đi tại quê nhà, ngày 16/3/2015. Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Augustino Nguyễn Đình Trung yên nghỉ trên nước Thiên Đàng. TM BCH NK 19
Hoài Việt
Chủ Nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2015
Phân Ưu
Hay tin bào-huynh CTSQ Niên-Trưởng Nguyễn văn Lý (San-Jose, HK) làDominico NGUYỄN-ĐÌNH-TRANGvừa mãn phần tại quê nhà. Hưởng thọ 86 tuổi. Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Dominico NGUYỄN-ĐÌNH-TRANG yên nghỉ trên nước Thiên Đàng. TM BCH NK 19
Hoài Việt

Chủ Nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2015
Phân Ưu

Ban Chấp Hành Tổng Hội nhiệm kỳ 19 Cựu TSQ/VNCH/HN đau buồn báo tin cùng quí CTSQ khắp nơi được biết:CTSQ Y sĩ Trung tá LÝ NGỌC DƯỠNG vừa mãn phần ngày 25 tháng 02 năm 2015 tại tiểu bang Tennessee Hoa Kỳ, hưởng thọ 81 tuổi.
Tang lễ sẽ được cử hành ngày Thứ Bảy 07 tháng 3 năm 2015 tại TB Arkansas, và linh cữu sẽ được an táng ngày Chủ Nhật 08 tháng 3 năm 2015 Quí Hội hoặc quí CTSQ ở vùng lân cận xin bớt chút thì giờ, tiễn đưa người đồng môn của chúng ta đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trân trọng thông báo
Đại diện BCH TH19
CTSQ Đào V Chính – TTK

Tháng 2 năm 2015
Thứ Hai, ngày 24 tháng 2 năm 2015
Phân Ưu
Được tin CTSQ Chuẩn Tướng LÝ TÒNG BÁ vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ/QLVNCH lúc 4 giờ ngày 22 tháng 02 năm 2015 tại Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ. BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Anh được thanh thản chốn Vĩnh Hằng. Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN
CTSQ Phi Quang Phước
Thứ Hai, ngày 16 tháng 2 năm 2015
Phân Ưu
Được tin CTSQ TRẦN CHÁNH (?-67),vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ QLVNCH ngày 14 tháng 02 năm 2015
tại San Antonio, Texas, Hoa Kỳ. BCH TH19 xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Anh CHÁNH được thanh thản chốn Vĩnh Hằng.
Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN CTSQ Đào V Chính
Tháng 1 năm 2015
Thứ Ba, ngày 20 tháng 1 năm 2015
Phân Ưu

Được tinCTSQ Phêrô Trần Văn Đài vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ/QLVNCH tại New Orleans. Hoa Kỳ. Hưởng thọ 73 tuổi. Ban
chấp hành TH19 CTSQ/VNCH/HN xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, và thành tâm góp lời cầu nguyện cho linh hồn Phêrô Trần Văn Đài sớm
về hưởng nhan Thánh Chúa trên Thiên Quốc.
Đại diện BCH TH19
CTSQ Hoài Việt (3398)
Thứ Ba, ngày 20 tháng 1, năm 2015
Phân Ưu

Được tinCTSQ Trương văn Ngoạt Trường TSQ Cap Saint-Jaques) vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ/QLVNCH tại quê nhà. Hưởng thọ 77 tuổi. Ban chấp hành TH19 CTSQ/VNCH/HN xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, và thành tâm góp lời cầu nguyện cho linh hồn Anh NGOẠT sớm về hưởng nhan Thánh Chúa trên Thiên Quốc.
Đại diện BCH TH19
CTSQ Đào V Chính – Tổng thư ký

Thứ Tư, ngày 14 tháng 1 năm 2015
Phân Ưu

Được tin hiền thê của CTSQ Đỗ diễn Cam là chị Lê thị Tiết vừa mệnh chung. Hưỡng thọ 77 tuổi. Thay mặt cho Tổng hội CTSQ-VNCH ở hải ngoại xin chia xẻ nỗi mất mát lớn lao này với CTSQ Đỗ diễn Cam. Thành tâm cầu nguyện cho linh hồn chị được hưởng phúc trường sinh nơi Thiên Đàng.
TM CTSQ Sơn (3398)

Thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2015
Phân Ưu

Được tinCTSQ Nguyễn Văn Long (1966-71) đã vĩnh viễn rời xa hàng ngũ Cựu Thiếu Sinh Quân QLVNCH ngày 10 tháng 1 năm 2015 tại quê nhà hưởng thọ 65 tuổi. Ban chấp hành Tổng hội CTSQ/VNCH/HN nhiệm kỳ 19 thành kính phân ưu cùng tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn GIUSE Nguyễn Văn Long được hưởng phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
Đại diện BCH TH19, CTSQ Sơn (3398)

Thứ Năm, ngày 1 tháng 1 năm 2015
Phân Ưu

Được tin Bà quả phụ CTSQ Đỗ văn Thân (CTSQ Thân là bào huynh của CTSQ Đỗ văn Lương) nhủ danh Nguyễn thị Muôn, đã được Chúa gọi về vào lúc 8 giờ 25 tối ngày 30 tháng 12 năm 2014 tại Seattle, WA, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 83 tuổi. Xin kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn cụ bà Nguyễn thị Muôn sớm yên nghỉ trên nước Thiên Đàng. Đại diện BCH TH19
CTSQ Sơn (3398)

********************

Năm 2015
 • Chủ Nhật ngày 21 tháng 12 năm 2014

  Được tin thân phụ của CTSQ Trần hữu Ban là cụ ông Trần Hữu Trương , Phân Ưu pháp danh Phúc Như, vừa từ trần ngày 21 tháng 12 năm 2014 tại quê nhà. Hưởng thọ 96 tuổi. BCH TH19 thành kính phân ưu cùng tang quyến, xin chia xẻ nỗi mất mát này với CTSQ Trần hữu Ban, và thành tâm cầu nguyện cho hương linh cụ ông sớm tiêu diêu nơi miền cõi Phật.
  Đại diện BCH TH19
  CTSQ Sơn (3398)

 • Thứ Sáu ngày 19 tháng 12 năm 2014

  Được tin hiền thê của CTSQ Đặng Quang Phước là Chị Maria Christine Trần vừa từ trần ngày 17 tháng 12 năm 2014 tại Florida, Hoa Kỳ. Hưởng dương 57 tuổi. BCH TH19 thành kính phân ưu cùng tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát này với CTSQ Đặng Quang Phước, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn chị Maria được hưởng phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
  Đại diện BCH TH19
  Trưởng Ban TTLL

 • Thứ Tư ngày 19 tháng 11 năm 2014
  Được tin thân mẫu của CTSQ Dương Ngọc Sum là cụ bà Ngô thị Chút, pháp danh Quang Tôn, vừa mãn phần ngày 19 tháng 11 năm 2014 tại quê nhà. Hưởng thọ 94 tuổi. Thay mặt BCH THCTSQ-VNCH hải ngoại NK 19 xin thành kính phân ưu cùng gia quyến CTSQ Sum và cầu mong hương hồn cụ bà sớm được về cõi niết bàn. Ban TTLL, Hoai_Viet,
 • Thứ Năm ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

Được tin Nhạc phụ của CTSQ Lê Đức Phong (TX), Cụ Ông GIU-SE NGUYỄN VĂN ÁN vừa từ trần ngày 10 tháng 11 năm 2014 tại Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thượng thọ 87 tuổi.
Ban Chấp Hành TH/CTSQ/VNCH/HN thành kính phân ưu cùng tang quyến Anh Chị Lê Đức Phong, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Giu-se được hưởng phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
Đại diện BCH TH19
CTSQ Lê Văn Sáng

Chủ Nhật ngày 11 tháng 11 năm 2014

 • Được tin Nhạc phụ của CTSQ Man Viên Tài (NC) là Cụ Ông DIỆP PHẨM PHƯƠNG vừa mãn phần ngày 8 tháng 11 năm 2014 tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 85 tuổi.
  BCH TH/CTSQ/VNCH/HN thành kính phân ưu cùng tang quyến CTSQ Man Viên Tài, và thành tâm cầu nguyện cho hương linh Cụ Ông được vãng sinh Cực Lạc.
  Đại diện BCH TH19
  CTSQ Lê Văn Sáng
 • Được tin Trưởng Nam của CTSQ Phạm Văn Thành (Dallas, TX) là
  Giu-se PHẠM THẾ HƯNG
  vừa từ trần ngày 8 tháng 11 năm 2014 tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng dương 41 tuổi.
  Ban Chấp Hành Tổng Hội CTSQ/VNCH/HN chân thành chia xẻ niềm mất mát này với gia đình CTSQ Phạm Văn Thành, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Giu-se PHẠM THẾ HƯNG được hưởng phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
  Đại diện BCH TH19
  CTSQ Lê Văn Sáng

Chủ Nhật ngày 1 tháng 11 năm 2014

 • Được tin Hiền Thê của CTSQ Đỗ Bá Châu, Bà NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN vừa mệnh chung ngày 28/10/2014 tại quê nhà, Ninh Thuận. Hưởng thọ 74 tuổi. Ban Chấp Hành Tổng Hội CTSQ/VNCH/HN thành kính phân ưu cùng tang quyến CTSQ Đỗ Bá Châu, thành tâm cầu nguyện cho hiền thê của Anh được thanh thản nơi Cõi Phúc, và cùng cầu nguyện cho Anh thêm nghị lực để vượt qua kiếp nạn “bán thân bất toại”. Đại diện BCH TH19, CTSQ Phi Quang Phước
 • Được tin CTSQ NGUYỄN BẢO SƠN vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ/VNCH ngày 26 tháng 10 năm 2014 tại San Jose, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 70 tuổi. Ban Chấp Hành TH19 CTSQ/VNCH/HN thành kính phân ưu cùng tang quyến, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Anh được thanh thản chốn Vĩnh Hằng. Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN CTSQ Phi Quang Phước

Chủ Nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014

 • CTSQ Gioan Kim Nguyến Đức Hải , thuộc liên lớp 68-75 đã
  an nghỉ trong Chúa ngày 22 tháng 9 năm 2014 tại quê nhà. Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Gioan Kim Nguyến Đức Hải sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.
  TM Ban TTLL CTSQ Sơn (3398)
 • Hay tin thân mẫu của CTSQ Trần Văn Phẩm và Trần Quang Minh
  là cụ Bà:
  Phạm Thị Ngắn Pháp Danh: Diệu Thường vừa tạ thế ngày 21 tháng 9 năm 2014 ở quê nhà. Hưởng thọ 82 tuổi. Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến CTSQ Trần Văn Phẩm và Trần Quang Minh, và thành tâm cầu nguyện cho hương linh cụ Bà được an vui Cõi Lạc.
  TM Ban TTLL CTSQ Sơn (3398)

Thứ Tư ngày 3 tháng 8 năm 2014

 • Hay tin CTSQ Ðỗ xuân Gạo qua đời ở quê nhà ngày 20 tháng 8 năm 2014. Cầu nguyện linh hồn Anh sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc
  Ban Thông Tin Liên lạc NK 19

Thứ Sáu ngày 29 tháng 8 năm 2014

 • Được tin Nhạc Phụ của CTSQ Phạm Thanh Bình (LL 67-75):
  Cụ Ông TRẦN LƯƠNG TƯỞNG vừa mãn phần ngày 28/8/2014 tại Denver, Colorado, Hoa Kỳ. Hưởng đại thọ 94 tuổi.
  Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến CTSQ Phạm Thanh Bình, và thành tâm cầu nguyện cho hương linh Cụ Ông được an vui Cõi Lạc.
  Đại diện BCH TH19.

Chúa Nhật, ngày 10 tháng 8 năm 2014

 • Được tin Thân Phụ của CTSQ Phạm Văn Thành (Dallas TX):
  Cụ Ông Tô-Ma PHẠM VĂN THỰC vừa mệnh chung lúc 3g ngày 10/8/2014
  hưởng đại thọ 92 tuổi. (Linh cữu sẽ được an táng tại Fort Worth TX sau thánh lễ tại Thánh Đường Đức Mẹ Fatima lúc 10g ngày Thứ Bảy 16/8/2014)
  Ban Chấp Hành Tổng Hội 19 thành kính phân ưu cùng tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát lớn lao này với CTSQ Phạm Văn Thành, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn TÔ-MA sớm huởng phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
  Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN

Chúa Nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2014

 1. Được tin Thân Mẫu của CTSQ Trương Văn Khánh (Úc Châu):
  Cụ Bà Maria LƯU THỊ OANH vừa mệnh chung tại Saigon Việt Nam (lúc 3g ngày 26 tháng 7 năm 2014). Hưởng đại thọ 94 tuổi. Lễ hỏa táng sẽ được cử hành lúc 8g ngày 28 tháng 7 năm 2014.
  Tổng Hội CTSQ/VNCH/HN xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát lớn lao này với CTSQ Trương V Khánh, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn MARIA sớm hưởng phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
  Đại diện BCH TH19.
 2. Được tin CTSQ LÊ DO 5474 vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ VNCH ngày 25 tháng 7 năm 2014 tại Bình Phước, sau những tháng ngày lâm bạo bệnh. Linh cữu sẽ được an táng tại quê nhà Thừa Thiên – Huế ngày 29/7/2014.
  TH19 CTSQ VNCH thành kính phân ưu cùng tang quyến anh Lê Do, và thành tâm cầu nguyện cho hương linh Anh được thanh thản chốn Vĩnh Hằng. *Xin chuyển lời Hiền thê của CTSQ Lê Do gởi đến quý anh em và quý Mạnh thường quân khắp nơi đã tận tình giúp đỡ gia đình trong thời gian điều trị vừa qua:”SUỐT ĐỜI TRI ÂN”.
  Đại diện TH19 CTSQ VNCH.
 • Chúa Nhật, ngày 13 tháng 7 năm 2014

  Được tin Thân Phụ của CTSQ Nguyễn Thanh (Nam CA):
  Cụ Ông Phao-lô NGUYỄN QUANG
  vừa mệnh chung tại Vũng Tàu Việt Nam (lúc 23h30 ngày 10 tháng 7 năm 2014). Hưởng đại thọ 92 tuổi.
  Linh cữu sẽ được an táng tại Giáo xứ Ngọc Hà VT lúc 16h ngày 14 tháng 7 năm 2014. Tổng Hội CTSQ-VNCH-HN xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát lớn lao này với CTSQ Nguyễn Thanh, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn PHAO LÔ sớm hưởng phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
  Đại diện BCH TH19
  CTSQ Phi Quang Phước.

 • Thứ Năm, ngày 3 tháng 7 năm 2014

  Được tin thân phụ của CTSQ Lê Quang Bình, Cụ Ông Lê quang Mãi vừa mãn phần ở quê nhà, ngày 3 tháng 7 năm 2014. Hưởng thọ 102 tuổi. Trước sự mất mát lớn lao nầy toàn thể CTSQ thuộc liên lớp đệ tứ NK 1965-66 xin gởi lời chia buồn đến CTSQ Bình cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Ông sớm Tiêu Diêu Miền Cực Lạc.

  TM Hoai_Viet

 • Chúa Nhật, ngày 29 tháng 6 năm 2014

  Được tin thân mẫu của CTSQ Nguyễn Nhạc, Cụ bà Maria Lương Thị Lụt vừa tạ thế tại quê nhà. Hưởng thọ 86 tuổi. CTSQ liên lớp đệ tứ NK 1965-66 xin gởi lời chia buồn đến CTSQ Nguyễn Nhạc cùng tang quyến.
  Nguyện cầu Linh Hồn cụ bà sớm tiêu diêu về miền cực lạc.

 • Được tin CTSQ Nguyễn Ngọc SQ 2900 thuộc liên lớp đệ IV NK 1965-1966 đã qua đời tại Huế. Trước sự mất mát lớn lao nầy thay mặt các bạn cùng lớp xin gởi lời chia buồn đến Chị Ngọc cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn bạn sớm Tiêu Diêu Miền Cực Lạc.
  TM Hoai_Viet

Thứ Hai, ngày 23 tháng 6 năm 2014

 • Được tin CTSQ TỪ A PẨU số quân 2552 vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ VNCH ngày 21 tháng 6 năm 2014 tại quê nhà. Ban biên tập website thành kính phân ưu cùng tang quyến CTSQ Từ A Pẩu, và thành tâm cầu nguyện cho hương linh Anh được thảnh thơi miền Lạc Cảnh. Hoai_Viet

Chủ Nhật, ngày 15 tháng 6 năm 2014
Hay tin

 • CTSQ Lê Đô
 • và CTSQ Nguyễn đình Thưởng

đã ra đi ở quê nhà. Thay mặt các bạn cùng lớp xin chia buồn cùng gia đình và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh hai bạn sớm tiêu diêu về miền cực lạc.
TM Hoài Việt
Liên lớp đệ tứ NK 1965-1966

Chủ Nhật, ngày 1 tháng 6 năm 2014
Được tin thân mẫu của CTSQ Chu Khắc Hoàn (LL 68-75) Cụ Bà Anna PHẠM THỊ ĐÀO HƯƠNG vừa từ trần tại quê nhà. Hưởng thọ 77 tuổi.
Thành thật chia buồn cùng ctsq Hoàn và tang quyến. Cầu mong hương hồn cụ bà được hưởng phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng. .
Hoai Viet, webmaster

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 5 năm 2014

Được tin con trai của CTSQ Nguyễn Tấn Tài là cháu NGUYỄN TẤN PHÚC vừa từ trần tại Sài Gòn. Hưởng dương 41 tuổi. Thành thật chia buồn cùng ctsq Tài và tang quyến. Cầu mong hương hồn cháu sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Hoai Viet, webmaster

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 5 năm 2014

Được tin mẫu thân của CTSQ NGUYỄN NGỌC CHÂU là Bà : ĐÀO THỊ HÒA đã mãn phần hồi 10 giờ ngày 21/05/2014 nhằm ngày 23/04/2014 Â.lịch tại Vũng Tàu. Hưởng thọ 89 tuổi. Thành thật chia buồn cùng ctsq Châu và tang quyến. Cầu mong hương hồn Bác sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Hoai Viet, webmaster
Thứ tư, ngày 7 tháng 5 năm 2014
Nhận được tin: Hay tin CTSQ Phạm Ngọc Xuân vừa tạ thế ngày 7 tháng 5 năm 2014 tại quê nhà. Hưởng thọ 71 tuổi.
Đại diện các CTSQ liên lớp đệ IV NK 1965 – 1966 xin kính chuyển lời chia buồn đến tang quyến và xin cầu nguyện cho hương linh anh Phạm Ngọc Xuân sớm về cỏi Phật.
TM Hoai Viet
Thứ sáu, ngày 2 tháng 5 năm 2014
Nhận được tin: CTSQ TA-ĐỨC -KHÂM vừa tạ thế ngày 1/5/2014 tại quê nhà (Sài gòn) hưởng dương 69 tuổi. Thành thật chia buồn cùng Tang-quyến ,xin Cầu nguyện linh hồn anh KHÂM sớm về nơi CỰC-LAC. Hoài Việt, Webmaster

Chúa Nhật, ngày 20 tháng 4 năm 2014
Được tin: Cụ Bà Maria HOÀNG THỊ ĐÀO thân mẫu của CTSQ Nguyễn Văn Lý đã mãn phần tại quê nhà. Hưởng đại thọ 95 tuổi. Xin thành kính phân ưu cùng gia đình CTSQ Lý, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn MARIA sớm hưởng phúc nơi Thiên Đàng.

Thứ tư, ngày 2 tháng 4 năm 2014
Nhận được tin: CTSQ Đỗ Văn Lương , cán bộ trường TSQ Vũng tàu, vừa từ trần tại quê nhà. Toàn thể CTSQ liên lớp đệ tứ NK 1965-1966 xin gởi lời chia buồn cùng Tang Quyến. Nguyện cầu Hương Linh Anh sớm yên nghỉ trên cõi vĩnh hắng. TM Hoài Việt.

Chúa Nhật, ngày 5 tháng 1 năm 2014
1. Nhận được tin: Nhạc Mẫu của CTSQ Nguyễn Công Tài, sq 1715, Khóa 23 VBĐL là Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ CÚC , vừa từ trần tại quê nhà ngày 30 tháng 12 năm 2013. Hưởng Thọ 92 tuổi. Xin thành kính chia buồn cùng anh Tài và tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh cụ Bà sớm yên nghỉ trên cõi vĩnh hắng.

2. Nhận được tin: Nhạc Mẫu của CTSQ Đinh Thiêm Xuân, sq 1656, Khóa 1 ĐH CTCT ĐL là Cụ Bà Maria PHẠM THỊ HOA , vừa từ trần tại quê nhà ngày 22 tháng 12 năm 2013. Hưởng Thọ 87 tuổi. Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh cụ Bà sớm Siêu Thăng

3. Nhận được tin: Thân phụ của CTSQ Lê Thành Vinh Cụ ông Lê Thành Hiển vừa tạ thế ngày 31.12.2013 tại quê nhà. Hưởng thọ 82 tuổi. Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh cụ ông sớm sớm yên nghỉ trên cõi vĩnh hắng.

4. Hay tin phu nhân của Cố niên trưởng Trần Tấn Thạnh, nguyên Liên Đoàn Trưởng LĐ TSQ trường Thiếu Sinh Quân Vũng tàu (1965 – 1966) Bà Catalina TRƯƠNG THỊ LÀNH vừa từ trần ngày 30/12/2013 tại Seattle, WA. Hưởng thọ 82 tuổi. Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Catalina sớm hưởng phúc nơi Thiên Đàng.

Năm 2013

Thứ Tư, ngày 25 tháng 12 năm 2013
1. Hay tin Thân mẫu của CTSQ Lê văn A (K 29 VBDL) đã từ trần tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh cụ bà sớm yên nghỉ trên cõi vĩnh hắng.

2. Được tin thân mẫu của các cựu Thiếu sinh Quân, Trần Tùng Lâm Sq 4994 K 30, Trần Tùng Thư Sq 4721, Trần Tùng Viện Sq 5609 Cụ bà: Ngô Thi Tiêu đã tạ thế lúc 11h40 ngày 20/12/2013 ở quê nhà, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hưởng thọ 85 tuổi. Xin chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh cụ bà sớm yên nghỉ trên cõi vĩnh hắng.

Chúa Nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2013

Nhận được tin buồn Thân mẫu CTSQ Dương văn Nhâm,là Cụ Bà Nguyễn Thị Bê đã tạ thế vào ngày 27 tháng 11 năm 2013 ở quê nhà, Bến Lức, Long An.
Thay mặt các bạn cùng lớp xin chia buồn cùng bạn Nhâm và tang quyến. Nguyện xin Hương Linh Bà sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Thay mặt các bạn cùng lớp, đệ tứ NK 1965 – 1966
Hoài Việt

Chúa Nhật, ngày 8 tháng 12 năm 2013

1. Hay tin thân mẫu CTSQ Nguyễn Chẩu Cụ bà: Đặng thị Yêm vừa từ ở quê nhà. Toàn thể CTSQ VNCH tại Úc Châu thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Cầu nguyện hương linh cụ bà mãi an lành trên cõi Phật. Thay mặt CTSQ VNCH tại Úc Châu
CTSQ Lê văn Tất

2. Được tin Thân mẫu Cựu Thiếu Sinh Quân Nguyễn Chẩu, thuộc liên lớp đệ tứ NK 1965 – 1966 là: Cụ Bà Đặng thị Yêm vừa từ ở quê nhà.
Thay mặt các bạn cùng lớp xin chia buồn cùng bạn Chẩu và tang quyến. Nguyện xin Hương Linh Bà sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Thay mặt Hoài Việt

Chúa Nhật, ngày 2 tháng 11 năm 2013
Được tin thân mẫu của cựu Thiếu Sinh Quân Phạm Đình Trác và Phạm Đình Trung là: Cụ Bà Maria Rosa Nguyễn thị Hồng, vừa mãn phần tại Hoa Kỳ. Hưởng đại thọ 99 tuổi.
Xin kính chia buồn cùng CTSQ Trác, Trung và tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn cụ bà Maria Rosa Nguyễn thị Hồng sớm Yên nghỉ trên nước Thiên Đàng.

TM cựu TSQ liên lớp đệ tứ NK 1965 – 1966
Hoài Việt

Chúa Nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2013
Được tin Thân mẫu Cựu Thiếu Sinh Quân Lê Quang Bình là:Cụ Bà Nguyễn Thị Thuyền vừa từ trần ngày 28-9-2013, nhằm ngày 24-8 năm Quý Tỵ tại quê nhà. Hưởng thọ 97 tuổi.
Thay mặt các CTSQ thuộc liên lớp đệ IV niên khóa 1965 – 1966 Xin kính chia buồn cùng CTSQ Lê-Quang-Bình và tang quyến. Nguyện xin Hương Linh Bà sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
TM Hoai Viet

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2013
Hay tin Cán bộ Hà Văn Cúc, nguyên là sĩ quan an ninh tại trường Thiếu Sinh Quân VNCH Vũng Tàu, vừa thất lộc tại quê nhà, Vũng Tàu. Các CTSQ thuộc liên lớp đệ IV niên khóa 1965 – 1966 Xin kính chia buồn cùng CTSQ Hà Thanh Sơn (Melbourne) và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Bố sớm được yên nghỉ trên cõi vĩnh hằng.

Thay mặt
Hoai_Viet

Chúa Nhật Ngày 1 tháng 9 năm 2013

Được tin Thân Mẫu của Ctsq Nguyễn Văn Châu, là: Bà NGUYỄN THỊ LỢI, Pháp Danh Chốn Lạc. Đã từ trần ngày 30 tháng 8 năm 2013 tại Philadelphia, PA. Hưởng dương 80 tuổi.
Gia Đình CTSQ/VNCH/ Dallas và Các Vùng Phụ Cận xin chân thành chia buồn cùng Ctsq Châu và Tang Quyến. Nguyện xin Hương Linh Bà Nguyễn Thị Lợi sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.
TM. Ctsq Nguyễn Hữu Duyệt

Ngày 29 tháng 8 năm 2013
Hay tin con trai CTSQ Niên Trưởng VÕ VĂN THÂN là anh VÕ ANH DŨNG, từ trần tại Toulon, Pháp. Hưởng dương 57 tuổi. Các CTSQ thuộc liên lớp đệ IV niên khóa 1965 – 1966 Xin kính chia buồn cùng niên trưởng CTSQ Võ Văn Thân và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh của Anh Võ Anh Dũng sớm được yên nghỉ trên cõi vĩnh hằng.
Thay mặt
Hoai_Viet

Ngày 24 tháng 8 năm 2013

Được tin Thân mẫu của CTSQ Nguyễn Hữu Duyệt Cụ Bà Maria NGUYỄN THỊ TỨ, vừa mệnh chung tại quê nhà, hưởng thượng thọ 96 tuổi. Các CTSQ liên lớp đệ tứ niên khóa 1965 – 1966, xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và xin chia xẻ nỗi mất mát lớn lao này với CTSQ Nguyễn Hữu Duyệt. Thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Cụ Bà MARIA được hưởng phúc trường sinh nơi Thiên Đàng.
TM Hoai_Viet

Ngày 18 tháng 7 năm 2013

Được tin Nhạc phụ của CTSQ Bùi Ngọc Đáng (Houston TX) Cụ Ông NGUYỄN KHẮC CHIÊM vừa mãn phần tại Fairfax VA, Hoa Kỳ. Huởng thọ 87 tuổi
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, xin chia xẻ nỗi mất mát này với anh chị Bùi Ngọc Đáng, và thành tâm cầu nguyện cho huơng hồn Cụ Ông được Vĩnh Du Lạc Cảnh.
TM Ban biên tập website kbc4437.com
CTSQ Hoài Việt

Ngày 10 tháng 7 năm 2013
1. Nhận được Tin Buồn:Thân Mẩu CTSQ Dương-chỉ-Hồng là: Cụ Bà YEE SHIE Pháp Danh Diệu Tịnh mản phần ngầy 07/07/2013 tại Alameda, CA, HK. Xin thành thật chia buồn với CTSQ Dương-chỉ-Hồng và gia đình. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về cỏi Niết Bàn
TM Ban biên tập website TH Hoài Việt

2. Được tin CTSQ Niên Trưởng TRẦN LÝ HƯNG Nguyên Chỉ Huy Trưởng Trường Thiếu Sinh Quân Cao Nguyên Vừa mãn phần tại Houston TX, hưởng thọ 81 tuổiXin thành kính phân ưu cùng tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát này với hội CTSQ HOUSTON, và thành tâm cầu nguyện cho hương linh TRÍ ĐẠO Trần LÝ Hưng được VÃNG SINH CỰC LẠC.
Hội CTSQ TÂY BẮC HOA KỲ & Vùng lân cận
Phi Quang Phước

Ngày 02 tháng 7 năm 2013
Được tin thân phụ của CTSQ Nguyễn Phi Ánh là cụ ông Phêrô Nguyễn Phi Phước, đã được Chúa gọi về ngày 2 tháng 7 năm 2013 tại miền nam California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 92 tuổi. Thay mặt các bạn cùng lớp thuộc liên lớp đệ tứ NK 1965 – 1966 thành kính chia buồn cùng gia quyến. Cầu nguyện hương linh cụ ông sớm an lành trên cõi vĩnh hằng.
TM Hoài Việt

Ngày 14 tháng 4 năm 2013

Được tin nhạc mẫu của CTSQ Trương-thành-Kĩnh, là cụ bà Anna Nguyễn-thị-Lành, đã được Chúa gọi về ngày 14 tháng 4 năm 2013 tại Đồng Tháp VN, hưởng thọ 93 tuổi. Thay mặt các bạn cùng lớp thuộc liên lớp đệ tứ NK 1965 – 1966 thành kính chia buồn cùng gia quyến. Cầu nguyện hương linh cụ bà sớm an lành trên cõi vĩnh hằng.
TM Hoài Việt

Được tin thân mẫu của anh CTSQ Nguyễn đình Thật là cụ bà Lê thị Lai, pháp danh Quang Huệ Giác, vừa mệnh chung vào ngày 13 tháng 4 năm 2013 tại miền Nam California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 99 tuổi. Ban biên tập website của TH/CTSQ VNCH hải ngoại kính lời phân ưu cùng Tang Quyến. Cầu nguyện hương linh cụ bà sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
TM Hoài Việt

Ngày 30 tháng 3 năm 2013
Được tin nhạc mẫu của CTSQ Nguyễn Quốc Kỳ là cụ bà Dương thị Nương Pháp danh Diệu Hiền vừa mệnh chung vào ngày 29 tháng 3 năm 2013 nhằm ngày 18 tháng 2 năm Quý Tỵ tại quê nhà, Sa Đéc. Thay mặt các bạn cùng lớp thuộc liên lớp đệ tứ NK 1965 – 1966 thành kính chia buồn cùng gia quyến. Cầu nguyện hương linh cụ bà sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
TM Hoài Việt

Ngày 24 tháng 3 năm 2013
Được tin CTSQ Trần chí Phiên đã được Chúa gọi về ngày 21 tháng 3 năm 2013. Hưởng thọ 63 tuổi. Ban biên tập website của TH/CTSQ VNCH hải ngoại kính lời phân ưu cùng Tang Quyến. Cầu nguyện hương linh Anh an lành trên cõi vĩnh hằng.
TM Hoài Việt

Ngày 13 tháng 2 năm 2013
Được tin nhạc phụ của CTSQ Hoàng văn Phan là cụ ông Phê Rô Mai Văn Ba đã được Chúa gọi về. Hưởng thọ 92 tuổi.
Thay mặt các bạn cùng lớp, đệ tứ NK 1965 – 1966 kính lời phân ưu cùng Tang Quyến. Cầu nguyện hương linh cụ ông an lành trên cõi vĩnh hằng.
TM Hoài Việt

Ngày 1 tháng 2 năm 2013 Được tin Maria Nguyễn Thị Phước, hiền thê của CTSQ Nguyễn Đức Vẹn đã từ trần tại Bryan, Texas. Hưởng thọ 65 tuổi. Ban biên tập website TH CTSQ HN thành kính chia buồn cùng anh Vẹn và tang quyến.
Nguyện cầu Linh Hồn Maria Nguyễn Thị Phước được nghỉ ngơi an lành nơi vĩnh hằng.
TM Hoai_Viet

Ngày 25 tháng 1 năm 2013

PHÂN ƯU
Được tin buồn Giáo Sư Giuse Nguyễn Phong Lâm
Đã được Chúa gọi về lúc 9:20 tối, ngày 23 tháng 01 năm 2013 tại Houston, TX
Hưởng Thọ 76 tuổi
Giáo Sư Nguyễn Phong Lâm suốt cuộc đời gắn liền với Thiếu Sinh Quân cho đến hơi thở cuối cùng. Là một vị Thầy khả kính, luôn thương mến, day dỗ và mong ước Thiếu Sinh Quân trở thành những người con yêu của Tổ Quốc.
Sự ra đi của Giáo Sư Nguyễn Phong Lâm là một mất mác lớn lao cho Gia đình cũng như tập thể Thiếu Sinh Quân.
Đại Gia Đình Thiếu Sinh Quân Houston và Vùng Phụ Cận thành kính phân ưu cùng Cô Nguyễn Phong Lâm, Các anh chị và toàn thể tang quyến tại Quốc Nội và Hải Ngoại.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria sớm đưa linh hồn Giuse Nguyễn Phong Lâm về hưởng nhan thánh Chúa.
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hay tin:
Thầy Nguyễn Phong Lâm đã được chúa gọi về lúc 09 giờ tối ngày 23 tháng 01 năm 2013 tại Houston Texas.
Ban biên tập website TH kính lời phân ưu cùng Tang Quyến. Cầu nguyện hương linh Thầy an lành trên cõi vĩnh hằng
TM Hoai_Viet
Ngày 1 tháng 11 năm 2012

Funeral_flowers

Phân Ưu

Hay tin:
CTSQ Lê quang Liêm
CTSQ Nguyễn văn Tiếng (1961-1964) từ giả bạn bè ngày 30 tháng 10 năm 2012. Hưởng thọ 65 tuổi.
Ban biên tập website TH kính lời phân ưu cùng Tang Quyến. Cầu nguyện hương linh hai anh an lành trên cõi vĩnh hằng
TM Hoai_Viet
Ngày 16 tháng 9 năm 2012

Funeral_flowers

Phân Ưu

Hay tin CTSQ Bùi văn Địch (K14 VBĐL) vừa mãn phần ngày 16 tháng 9 năm 2012 tại Đức quốc. Hưởng thọ 75 tuổi. Ban biên tập website TH xin thành kính chia buồn cùng tang quyến.
Cầu nguyện hương linh Anh mãi an lành trên cõi Phật.
TM. Hoài Việt

Thầy Nguyễn xuân Tiên, cựu Giáo Sư trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu vừa vĩnh viễn ra đi vào lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 7 năm 2012 tại Sunnyvale, California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 77 tuổi.Chúng con mất đi một người Thầy vô cùng thân thương và kính trọng. Xin thành kính chia buồn cùng gia quyến về sự mất mát lớn lao nầy. Nguyện cầu hương linh Thầy sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Thay mặt cựu Thiếu Sinh Quân
Liên lớp đệ IV niên khóa 1965 – 66
Hoài Việt

Ngày 17 tháng 7 năm 2012Thầy Nguyễn xuân Tiên đang nằm bệnh viện. Thầy bị stroke. Toàn thể CTSQ cầu mong Thầy sớm bình phục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>