Tiểu sử CTSQ Thống Tướng Lê Văn Tỵ (1903-1964)

Thống tướng Lê Văn Tỵ (1903-1964)

Thống tướng Lê Văn Tỵ (1903-1964)

Sau đảo chính, ngày 18 tháng 11 năm 1963, Đại tướng Lê Văn Tỵ trở về nước trong niềm đau vô hạn, trước cái chết anh em Tổng thống Diệm. Ông nói:
“Bọn Tướng khốn kiếp thảm sát Ông Cụ, đất nước sớm muộn cũng lọt vào tay CS”.

Nơi sinh: làng Thắng Nhì, Vũng Tàu

 • 1923 – 1930: Trường Thiếu Sinh Quân Thủ Dầu Một. Ra trường, nhập ngũ vào Quân Đội Viễn Chinh Pháp
 • 1930 Du học tại Trung Tâm Huấn Luyện Quân Sự Fréjus, Pháp
 • 1934: Thiếu Úy
 • 1942 – 1943: Trung Úy TĐT thuộc Trung Đoàn 43 BB Thuộc Địa
 • 1945: Sau khi Nhật đảo chánh Pháp ở Đông Dương vào ngày 9 tháng 3, ông theo đơn vị rút về Cà Mau để kháng Nhật.
 • 1946: Trở lại Sài Gòn khi ngang qua Tân Trụ, Long An bị Việt Minh bắt giữ và đem xử bắn. Tới giờ hành quyết lại được giải thoát bởi chính 2 xạ thủ là cựu quân nhân thuộc quyền lúc trước. Hai người này hồi chánh và phục vụ dưới quyền cho đến khi ông từ trần
 • 1946: Đại Úy.
 • Tháng 10 năm 1947 đến 1948: Đại Úy Sĩ Quan Tùy Viên Thủ Tướng Nguyễn Văn Xuân
 • 1948 – 1949: Thiếu Tá chánh văn phòng Thủ Tướng
 • 1949: Thiếu Tá. Chỉ Huy Trưởng Tiểu Đoàn Danh Dự Vệ Binh Nam Việt.
 • 1950: Trung Tá. Tham Mưu Trưởng Biệt Bộ Tham Mưu Bộ Quốc Phòng.
 • 1951: Đại Tá
 • 1952: Tư Lệnh Đệ Nhất Quân Khu, Tham Mưu Trưởng Liên Quân Quân Đội Quốc Gia
 • Tháng 11 năm 1954: Thiếu Tướng.
 • Tháng 11 năm 1954 đến tháng 08 năm 1963: Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH.
  Tháng 5 năm 1955: Trung Tướng
  Tháng 12 năm 1956: Đại Tướng
  1959: Công Du Tân Gia Ba và Mả Lai
 • Ngày 20 tháng 10 năm 1964 từ trần. Vinh thăng Thống Tướng với Đệ Nhất đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Hưỡng thọ 61 tuổi với 42 năm quân ngủ.

>

Hình ảnh cựu TSQ Thống Tướng Lê Văn Tỵ (1903-1964)
TT Ngô Đình Diệm và tướng Lê Văn Tỵ duyệt binh

TT Ngô Đình Diệm và tướng Lê Văn Tỵ duyệt binh

Lễ bàn giao căn cứ Không Quân Nha Trang Cố TT Lê văn Tỵ Tháng 7 năm 1955

Lễ bàn giao căn cứ Không Quân Nha Trang Cố TT Lê văn Tỵ Tháng 7 năm 1955

Lễ bàn giao căn cứ Không Quân Nha Trang Cố TT Lê văn Tỵ Tháng 7 năm 1955

Lễ bàn giao căn cứ Không Quân Nha Trang Cố TT Lê văn Tỵ Tháng 7 năm 1955

Lễ bàn giao căn cứ Không Quân Nha Trang Cố TT Lê văn Tỵ Tháng 7 năm 1955

Lễ bàn giao căn cứ Không Quân Nha Trang Cố TT Lê văn Tỵ Tháng 7 năm 1955

Lễ bàn giao căn cứ Không Quân Nha Trang Cố TT Lê văn Tỵ Tháng 7 năm 1955

Lễ bàn giao căn cứ Không Quân Nha Trang Cố TT Lê văn Tỵ Tháng 7 năm 1955

Ngày 20 tháng 11: Ngày Giỗ anh Tỵ

Ngày 20 tháng 11: Ngày Giỗ anh Tỵ

Ngày 20 tháng 11: Ngày Giỗ anh Tỵ

Ngày 20 tháng 11: Ngày Giỗ anh Tỵ

Ngày 20 tháng 11: Ngày Giỗ anh Tỵ

Ngày 20 tháng 11 : Ngày Giỗ anh Tỵ


Theo học trường Thiếu sinh quân Đông Dương rồi phục vụ trong quân đội Pháp tại Việt Nam với chức vụ Trung uý Tiểu đoàn trưởng thuộc Trung đoàn 43 bộ binh. Trong Cách mạng tháng 8 năm 1945, ông tham gia Việt Minh một thời gian ngắn rồi trở về phục vụ cho quân đội Pháp. Ông được cử đi học ngành pháo binh.

Năm 1951, Khi quân đội Quốc gia Việt Nam được thành lập, ông mang lon Trung tá và là sĩ quan Việt Nam có cấp bậc cao nhất tại Nam Việt lúc bấy giờ. Trong ngày Hưng Quốc Khánh Niệm 6 tháng 6 năm 1951, ông là tổng chỉ huy cuộc duyệt binh đầu tiên của quân đội Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn, dưới sự chứng kiến của Quốc trưởng Bảo Đại.

Ngày 1 tháng 7 năm 1952, chính quyền Quốc gia Việt Nam thành lập các Quân khu và ông được cử làm Tư lệnh đầu tiên của Đệ Nhất Quân Khu (bao gồm các tỉnh Nam Việt), ông mang lon Đại tá. Năm 1954, Nhà cách mạng Ngô Đình Diệm về nước nắm quyền Thủ tướng và thăng ông lên Thiếu tướng, giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Việt Nam thay Trung tướng Nguyễn Văn Hinh. Việc này đã làm bùng nổ xung đột tranh giành quyền lực trong quân đội.

Ngày 28 tháng 4 năm 1955, Quốc trưởng Bảo Đại từ Cannes gửi điện về Sài Gòn báo cử Thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ làm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia và yêu cầu Thủ tướng sang Pháp trình bày về tình hình. Tuy nhiên, Thủ tuớng Ngô Đình Diệm đã từ chối thực hiện. Cộng với sự ủng hộ của các tướng lãnh, ông được tín nhiệm lưu chức.

Ngày 26 tháng 10 năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm thực hiện trưng cầu dân ý, phế truất Bảo Đại và lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Thiếu tướng Lê Văn Tỵ được thăng Trung tướng và đến ngày 8 tháng 12 năm 1956, thăng Đại tướng. Ông giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ tháng 10 năm 1955 đến tận tháng 7 năm 1963.

Ngày 27 tháng 7 năm 1963, ông bị ung thư phổi phải sang Mỹ chữa trị. Chiều 26-7- 1963 Ông đến găp TT Diệm tại phủ TT, để chào từ giả, hai vị đã noi chuyện trên một giở đồng hồ. TT nói: “Tôi cầu nguyện Đại tướng sớm bình phục để lãnh đão quân đội, hiện tại các sĩ quan cấp tá còn quá trẻ, các Tướng Lãnh đa số ít kinh nghiệm, Tướng Khánh, Đính còn trẻ không đủ kinh nghiệm đối phó với người Mỹ và CS, không thể đảm đương trọng trách được”.
TT lấy xâu chuỗi hạt trên tường , treo cho Đại tướng Tỵ và nói:
” Đại tướng là phật giáo, nhưng đại tướng hãy giữ lấy. Đây là xâu chuổi tôi đeo bên mình từ thời trai trẻ, giúp tôi qua bao hiểm nghèo, hy vọng Đại tướng qua khỏi cơn bệnh”.

TT Diệm, Cố vấn Ngô đình Nhu đích thân tiễn đại tướng ra tận xe, khi từ giả TT buồn vô hạn. TT Diệm ra chỉ thị: Quân đội tiễn đưa Đại tướng ra phi trường đúng nghi lễ quân cách một Đại tướng. Cửa dành cho một vị nguyên thủ quốc gia tại phi truờng Tân sơn Nhất, được rộng mở tiễn Đại tướng TTMT QLVNCH. Đây là trường hợp ngoại lệ duy nhất trong lịch sử VNCH, ngay cả PTT Hoa Kỳ Lyndon Johnson đến VN, hay Cố vấn Ngô đình Nhu, phu nhân Trần Lệ Xuân trong những lúc đại diên TT ra ngoại quốc cũng không được phép xử dụng.
Trung tướng Trần Văn Đôn, Tư lệnh Lục quân, được Tổng thống Ngô Đình Diệm cử giữ chức Quyền Tổng Tham mưu trưởng thay ông. Chính tướng Trần Văn Đôn là một trong những tướng lĩnh chủ chốt trong cuộc đảo chính lật đổ nền Đệ nhất Cộng hòa ngày 1 tháng 11 năm 1963.
Tướng Đôn được Tướng Trần Thiện Khiêm, Henry Cabod Loge hứa hẹn sẽ bổ nhậm Tổng tham muu trưởng chính thức. Trước đào chánh một tuần Tướng Đôn và Tướng Tôn Thất Đính Tư lệnh Vùng 3 (con nuôi Cố vấn Miền Trung Ngô Đình Cẩn) đến phủ TT đề nghị TT Diệm bổ nhiệm chính thức tướng Đôn Tổng Tham Mưu Trưởng, nghỉa là lên 4 sao Đại tướng để dẹp đảo chánh, và Tướng Đính Tổng trưởng Nội vụ (nắm Công an, mật vụ, cảnh sát) thăng Trung Tướng. TT Diệm đã từ chối, vì Đại tướng Tỵ còn sống, khả năng tướng Đôn không thể lên Đại tướng. Tướng Đính háo thắng sẽ tạo mâu thuẫn với Phật giáo trầm trọng. Hai ông Tướng ngả theo Tướng Khiêm vì được hứa hẹn thoả mãn yêu cầu chức vụ !

Sau đảo chính, ngày 18 tháng 11 năm 1963, Đại tướng Lê Văn Tỵ trở về nước trong niềm đau vô hạn, trước cái chết anh em Tổng thống Diệm (bệnh ông đến thời kỳ cuối không thể chữa trị). Ông nói với thiếu Tướng Nguyễn văn Quang Giám đốc An ninh Quân đội:
“Bọn Tướng khốn kiếp thảm sát Ông Cụ, đất nước sớm muộn cũng lọt vào tay CS”.

Chính phủ lâm thời do Nguyễn Ngọc Thơ làm Thủ tướng. Dương Văn Minh chủ tịch mời ông làm cố vấn, Ông từ chối, ông không tham gia vào bất kỳ hoạt động quân sự và chính trị nào nữa.
Ông từ trần ngày 21 tháng 10 năm 1964 tại Sài Gòn, hưởng thọ 61 tuổi. Trước khi mất ông trăn trối hãy chôn ông cùng xâu chuỗi hạt TT Diệm trao tặng, khi từ giã lần cuối.
Ông được Tướng Nguyễn Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách Mạng truy phong Thống tướng, cấp cao nhất của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Lễ an táng của ông được cử hành theo nghi thức quốc gia.

Nguyễn Hùng Kiệt Tài liệu tham khảo; Việt- Mỹ- Hà Nội
. Hồi ký Đại tá Nguyễn Hữu Duệ nguyên Thiếu tá tư lệnh phó Lữ đoàn phòng vệ phủ TT 1963 .
. Các Tư lệnh Sư đoàn và Quân đoàn QLVNCH (Airgram from American Embassy Saigon to Department of State, February 6, 1973, Subject:
Command Histories and Historical Sketches of RVANF Divisions).
.Quan Su Ha Noi

1 comment

 1. Le Trong Nguyen

  Hello Sơn

  Nhân tiện vào trang Blog này, tôi gửi cho Sơn link vài trang web ngày xưa mới tìm được v/v hình ành các Ctsq VNCH, Cố Thống T Lê văn Ty, TT Trương Quan Ân….

  http://www.reocities.com/ctsqvn/levanty.htm

  Best regards

  Huey1756

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>