↑ Return to Thông Báo

Message Board

Tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO CỦA MODERATOR VỀ NỘI QUY – CTSQ-VNCH YAHOO GROUP

 • Tất cả thành viên được quyền bình đẳng thảo luận trên tinh thần đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau.
 • Tất cả thành viên được quyền đóng góp ý kiến xây dựng của mình trên nguyên tắc được quy định ở phần dưới đây.
 1. Mọi thông tin, hình ảnh và clips đi ngược lại thuần phong mỹ tục VN hay có tính cách phật (mích) lòng các thành viên trong nhóm sẽ bị xoá và người vi phạm sẽ bị cảnh cáo hoặc cho ra khỏi nhóm.
 2. Tuyệt đối không chấp nhận bình luận, đăng bài viết có yếu tố nhạy cảm về chính trị, tôn giáo, xã hội, thuần phong mỹ tục.
 3. Các post hay bài viết mà vi phạm điều 1 và 2 ở trên sẽ bị xóa mà không cần báo trước. Mọi thắc mắc sau đó sẽ không được giải quyết.
 4. Mọi hình thức, thái độ hay hành vi coi thường, lăng mạ, vu khống thành viên khác sẽ bị Moderator cảnh cáo và tạm ngưng sinh hoạt ngay lập tức.
 5. Luôn luôn tôn trọng các thành viên khác trong group và không làm mất đi tình đoàn kết giữa các thành viên hoặc của nguyên cả group.
 6. Thành viên có quyền tự do ngôn luận trên tình thần đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau nhưng tuyệt đối không chấp nhận những phát biểu xúc phạm cá nhân, đoàn thể, tôn giáo v.v. dưới mọi hình thức trực tiếp hay gián tiếp. Hãy luôn luôn tôn trọng ý kiến khác biệt của các thành viên khác trong nhóm.
 7. Kiềm chế sự bất đồng, gây gổ, xúc phạm lẫn nhau và gây mất trật tự trong group.

Tháng 12 năm 2016

Chúc Mừng Giáng Sinh và Cám Ơn

Chúc Mừng Giáng Sinh và Cám Ơn


Ban Ban Thông tin liên lạc NK 20 xin rút lui

Ban Ban Thông tin liên lạc NK 20 xin rút lui

Tháng 11 năm 2016

Để trả lời 1 câu hỏi

Để trả lời 1 câu hỏi

Ban TTLL giải thích về việc phổ biến Biên bản ĐH 20

Ban TTLL giải thích về việc phổ biến Biên bản ĐH 20


1 comment

 1. Thomas Minh

  Thua anh Hoai Viet

  Xin cam on Loi Chuc mua Giang Sinh!!

  Toi rat nguong mo Tinh than anh em cua Cuu ThieuSinh Quan cac anh.

  Xin Cau chuc Mua xuan Thanh cong va may man.

  Thomas Minh Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>