Nội quy

Những điều cần biết khi gởi e-mail

1. Địa chỉ E-mail của nhóm ctsq@yahoogroups.com
2. Tránh gởi những e-mail mang tính cách phỉ báng, bôi nhọ, đả kích, phê phán hoặc nói xấu liên quan đến bất cứ cá nhân hay tập thể nào khác.
3. Xin đừng dùng những từ ngữ có nội dung không đứng đắn, đi ngược lại thuần phong mỹ tục Việt Nam như văn tục, tục tằn, miệt thị, mạt sát, lăng mạ, chửi rủa, hoặc xúc phạm đến bất cứ cá nhân hay tập thể nào khác.
4. Tránh khởi xướng hay tranh luận những đề tài nhạy cảm liên quan đến Chính trị, Tôn giáo hay những vấn đề không phù hợp với mục đích sinh hoạt của nhóm.
5. Xin đừng forward nhữmg hình ảnh, bài báo có nội dung không đúng đắn và đi ngược lại thuần phong mỹ tục Việt Nam.

6. Xin đừng forward những e-mail từ VN (trực tiếp hay gián tiếp). Xin gởi thẳng về cho anh Tổng Hội Trưởng hay Ban Xã Hội để tìm cách lo liệu và phối hợp vì như thế sẽ có hiệu quả và nhanh chóng hơn.
7. Vì lý do an ninh, đặc biệt các bạn và thân hữu của chúng ta còn kẹt lại ở quê nhà, xin đừng tiết lộ địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại cũng như e-mail address.
8. Liên lạc giữa cá nhân với nhau vui lòng đừng dùng e-mail address của nhóm.

Cập nhật ngày 26 tháng 6 năm 2012
TM Ban Điều Hành Nhóm

webmaster@kbc4437.com
Hoài Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>