Tham Gia Nhóm

Xin chào mừng quý Anh đã tham gia sinh hoat với TH CTSQ-VNCH Mail Group.
TH CTSQ-VNCH Yahoo! E-mail Group

 • Thứ Năm ngày 2 tháng 10 năm 2014
  CTSQ Nguyễn văn Hão SQ 1627 ra trường 65 bạn cùng lớp với Hà xuân Thụ, Nguyễn đình Thiện.
 • Chủ Nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014
  CTSQ Nguyễn Hệ, số quân 3075. Ra trường 68 bạn cùng lớp với Văn công Mẫn và Phan ngọc Lượng
 • Thứ Tư ngày 17 tháng 9 năm 2014
  CTSQ Trịnh Bá Tứ, số quân 581. Ra trường theo học khóa 18 VBQG Đà Lạt.
 • Thứ Năm ngày 4 tháng 7 năm 2014
  CTSQ Nông Ngọc Vinh, số quân 4488, vào trường1969, ra trường 1973. Bạn cùng lớp với Hoàng Tôn Long
 • Thứ Bảy ngày 24 tháng 5 năm 2014
  CTSQ Phạm Ngọc Thành số quân 1595, vào trường 1959, ra trường 1964. Bạn cùng lớp với Hoàng A Sáng, Tôn Minh Chi, Nguyễn
  Công Tài, Trần Văn Chính.
 • Thứ tư, ngày 21 tháng 5 năm 2014
  CTSQ Trần hớn Xuyên, số quân 1721, vào trường và ra trường năm 1963. Bạn cùng lớp: Võ Bửu Khai, sq 1723, Võ Bửu Khiêm sq
  1726 và Phạm Ngọc Cường sq 1727.
 • Ngày 16 tháng 5 năm 2014
  CTSQ Nguyễn đình Đồng, số quân 513 vào trường năm 1953 và ra trường năm 1958.
 • Ngày 11 tháng 11 năm 2013
  Cựu TSQ Thái ngọc Anh, số quân 2804 vào trường năm 1963 và ra trường năm 1968.
 • Ngày 22 tháng 9 năm 2013
  CTSQ Mạc Đề, vào trường TSQ Hà nội năm 1951 số quân 95; ra trường tại Trường TSQ Mỹ tho năm 1956.
  Bạn Học cùng trường với CTSQ Lê chí Thiên, trưởng ban nhạc Trường TSQ Mỹ tho lúc bấy giờ, Khoa 14 VBDL, và CTSQ Phạm kim
  Băng, Khóa 16 VBDL.
 • Ngày 11 tháng 8 năm 2013
  CTSQ NGUYỄN VĂN XUÂN, Số quân thiếu sinh quân: 4015. Nhập trường năm: 1967. Ra trường năm: 1974 theo học khóa: 30 Đà
  Lạt. Bạn học cùng lớp: NGUYỄN HỮU TÀI (OHIO), NGUYỄN THỜI BÌNH (BẮC CALI), HOÀNG KIM PHỤNG (GEORGIA).
 • Ngày 29 tháng 6 năm 2013
  CTSQ Lê Thông, sq 40 (TSQ Hà Nội ). Ra trường năm 1961 tại trường TSQ/VT. Xuất thân khoá 18 Võ Bị Đà-Lạt. Bạn cùng thời với
  Anh CTSQ Chu-Văn-Hải, CTSQ Đỗ Xuân Trường, CTSQ Lương Phú Hải.
 • Ngày 14 tháng 6 năm 2013
  • Nguyễn Đình Đồng, Anh Đồng trong Ban Cố Vấn cũa hội Nam Cali. Anh ra trường năm 1952 và đã từng là Nhạc Trưởng của ban nhạc Hãi Quân.
  • Nguyễn Văn Sinh, Sq 4734, 1969 – 75
 • Ngày 17 tháng 4 năm 2013
  Trần-Cấp, Nhập trường: Đệ nhị Quân khu Huế 1954, Số quân Huế 277 – Vũng Tàu: 890. Ra trường năm: 1960.
 • Ngày 6 tháng 4 năm 2013
  • Nguyễn Trọng, thuộc liên lớp đệ tứ niên khóa 1965 – 66.
  • Chị Trương thị Lành, thuộc hội CTSQ Tây Bắc Hoa Kỳ.
 • Ngày 21 tháng 1 năm 2013
  • Hoàng Văn Ban, Liên lớp C/TSQ 69-74, bạn cùng lớp với Hoàng Kim Phụng và Nguyễn Văn An
  • Vũ ngọc Tú, liên lớp đệ tứ 1965 – 1966, bạn cùng lớp với Tô Đại Lợi, Đặng Văn Ngân, Nguyễn Văn Của, Nguyễn tấn

   Phát . . .

 • Ngày 2 tháng 12 năm 2012 Nguyễn Ngọc Thanh, số quân 2091. Vào trường 1961 ra trường 1967.
 • Ngày 7 tháng 11 năm 2012 Huỳnh văn Quân, số quân 1299. Vào trường 1957 ra trường 1961.
 • Ngày 30 tháng 10 năm 2012 Dưong văn Sáu. Nhập trường: 1950 Ra trường: 1960 – số quân:147 (Huế) số quân:1026 (Vũng Tàu).
 • Ngày 11 tháng 10 năm 2012 Trần Ngọc Huế
 • Ngày 31 tháng 8 năm 2012 Chương Bá Cường thuộc hội TSQ Nam Cali.
 • Ngày 7 tháng 8 năm 2012
  • Huỳnh Tấn Phát
  • Lê Văn Sáng – Bạn cùng lớp với CTSQ Lâm ngọc Chiêu
 • Ngày 1 tháng 7 năm 2012 Trần Ban, ra trường 1957, và học tốt nghiệp Khoá 11/ SQ/ HQ/ Nha-Trang. Bạn cùng lớp với CTSQ Lê-Kim-Hường ( hiên nay ở London, nước Anh ), Nguyễn-Đăng-Hoà (Des Moines, IOWA ), Lai-Đình-Lộc (Virginia) Cựu TSQ, cựu Giáo Sư Trường TSQ/ Vũng-Tàu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>