Hình ảnh

Liên lớp đệ tứ 65-66 Hội ngộ năm 2017 tại Little Sài gòn, miền Nam California, Hoa Kỳ dự định vào 4 ngày. Ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 8 năm 2017.
1. Danh sách tham dự: Ngân, Vinh, Kỷ (1 người), Phi Ánh, Phan, Q. Kỳ, Trọng, B. Sơn, Quân, Gia Ký, Sương, Hoan, Kim Tài và Tuất.
2. Vấn đề thực hiện qùa lưu niệm cho ngày hội ngộ (còn đúng 1 tháng) Ban TC thân mời quý bạn chưa ghi danh vui lòng cho biết dự định có tham dự hay không để có đủ thời gian thực hiện (trước 3 tuần lễ).

51 năm hội ngộ liên lớp đệ tứ 1965-66

51 năm hội ngộ liên lớp đệ tứ 1965-66

Chương trình

Các phái đoàn theo đây có ý định tham gia:
(1) San Jose, California (2) Arizona, (3) Seattle, Washington, (4) Dallas, Texas. Danh sách sẽ cập nhật. Trưởng ban tổ chức CTSQ Sơn. Bạn nào có dự định tham gia vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Send mail Chính xác ngày hội ngộ, địa điểm và thời gian sẽ thông báo sau

Hình ảnh liên lớp đệ tứ 65-66 hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat
Hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat

Hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat

Hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat

Hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat

Hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat

Hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat

Hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat

Hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat

Hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat

Hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat

Hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat

Hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat

Hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat

Hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat

Hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat

Hội ngộ tháng 3/2017 vùng biển Mexico, West Coat


Hình ảnh liên lớp đệ tứ 65-66 hội ngộ tháng 5/2016 vùng biển Caribbean
Tập họp điểm danh

Tập họp điểm danh

Cà phê sáng

Cà phê sáng

Cà phê tối

Cà phê tối

Tâm sự

Tâm sự

Orlando, Florida

Orlando, Florida

Ăn trưa

Ăn trưa

CocoCay, Bahamas

CocoCay, Bahamas

CocoCay, Bahamas

CocoCay, Bahamas

Tâm sự

Tâm sự

Philipsburg, Sint Maarten

Philipsburg, Sint Maarten

Clearwater beach, Florida

Clearwater beach, Florida

Ban Tham Mưu

Ban Tham Mưu


Liên lớp đệ tứ 65-66 hội ngộ kỳ 2 năm 2015
LL đệ tứ 65-66 hội ngộ 9/2015 Little Sài gòn, Nam Cali, HK

LL đệ tứ 65-66 hội ngộ 9/2015 Little Sài gòn, Nam Cali, HK

Từ trái: Hương, Đởm, Tâm, Sơn, Tuất, Kỳ, Quân, Ngân và Ký

Từ trái: Hương, Đởm, Tâm, Sơn, Tuất, Kỳ, Quân, Ngân và Ký

LL đệ tứ 65-66 hội ngộ 9/2015 Little Sài gòn, Nam Cali, HK

LL đệ tứ 65-66 hội ngộ 9/2015 Little Sài gòn, Nam Cali, HK

Từ trái: Sơn, Châu, Hương, Hoan, Quân, Lộc, Ký, Sương và Tuất

Từ trái: Sơn, Châu, Hương, Hoan, Quân, Lộc, Ký, Sương và Tuất

Từ trái: Châu, Quân, Hoan, Ký, Sơn, Lộc, Tâm, Hương, Sương và Trọng

Từ trái: Châu, Quân, Hoan, Ký, Sơn, Lộc, Tâm, Hương, Sương và Trọng

Từ trái: Châu, Quân, Ngân, Sơn, Sương, Kỳ, Tài, Ký và Trọng

Từ trái: Châu, Quân, Ngân, Sơn, Sương, Kỳ, Tài, Ký và Trọng

Từ trái: Ký, Sơn, Hoan, Ngân, Sương, Kỳ, Quân, Tài, Trọng và Châu

Từ trái: Ký, Sơn, Hoan, Ngân, Sương, Kỳ, Quân, Tài, Trọng và Châu

Từ trái: Tuất, Sơn, Trọng, Sương, Hương, Huệ, Ký, Quân và Châu

Từ trái: Tuất, Sơn, Trọng, Sương, Hương, Huệ, Ký, Quân và Châu


Tháng 5 năm 2015

Ngày xưa Liên lớp đệ tứ 65-66
Từ trái Trung, Tuất (sau), Nhân (trước) và Tài

Từ trái Trung, Tuất (sau), Nhân (trước) và Tài

Tu+` trai':

Tu+` trai’:

Từ trái: Chẩu, Lành, Tiến, Sơn

Từ trái: Chẩu, Lành, Tiến, Sơn

Phạm Bá Tuất

Phạm Bá Tuất

Liên lớp đệ tứ 65-66 hội ngộ kỳ 1 năm 2015
Từ trái: Cảnh, X Kỹ, Ngân, Sơn, Q Kỳ

Từ trái: Cảnh, X Kỹ, Ngân, Sơn, Q Kỳ

Hiền thê

Hiền thê

Từ trái: Sơn, Q Kỳ, Cảnh, Ngân, X Kỹ

Từ trái: Sơn, Q Kỳ, Cảnh, Ngân, X Kỹ

Từ trái: Ngân, X Kỹ, Q Kỳ, Cảnh, Sơn

Từ trái: Ngân, X Kỹ, Q Kỳ, Cảnh, Sơn

Thăm bạn, từ trái Q Kỳ, Ngân, Sơn, Soan, X Kỹ, Cảnh

Thăm bạn, từ trái Q Kỳ, Ngân, Sơn, Soan, X Kỹ, Cảnh

Thăm bạn Cung và gia đình

Thăm bạn Cung và gia đình

Thăm gia đình anh chị Thi (Chị Thi thứ 3 từ trái)

Thăm gia đình anh chị Thi (Chị Thi thứ 3 từ trái)

Seattle, Washington

Seattle, Washington

Thăm bạn Ng. Thanh Tâm (Vancouver, Canada)

Thăm bạn Ng. Thanh Tâm (Vancouver, Canada)

Thăm bạn Vinh

Thăm bạn Vinh

Thăm đàn anh

Thăm đàn anh

Từ trái: Q Kỳ, Vinh, Ngân, Sơn

Từ trái: Q Kỳ, Vinh, Ngân, Sơn

Victoria, Canada

Victoria, Canada

Victoria, Vancouver, Canada

Victoria, Vancouver, Canada

Victoria, Vancouver, Canada

Victoria, Vancouver, Canada

Victoria, Vancouver, Canada

Victoria, Vancouver, Canada

Multnomah Falls, Portland, Oregon

Multnomah Falls, Portland, Oregon

Multnomah Falls, Portland, Oregon

Multnomah Falls, Portland, Oregon

Snoqualmie Falls near Seattle, WA

Snoqualmie Falls near Seattle, WA

Snoqualmie Falls near Seattle, WA

Snoqualmie Falls near Seattle, WA

Hình ảnh ngày xưa
Trương thành Kỉnh

Trương thành Kỉnh

Trần đình Trung

Trần đình Trung

Nguyễn văn Trọng

Nguyễn văn Trọng

Hoàng Kim Long

Hoàng Kim Long

Dương Văn Nhâm

Dương Văn Nhâm

Đoàn văn Sỹ

Đoàn văn Sỹ

Tuất

Phạm Bá Tuất

Nguyen The Canh

Nguyen The Canh

Nhâm, Thuận, Quý

Nhâm, Thuận, Quý

Cắm trại

Cắm trại

Từ trái: Ngân, Tài, Phát, Châu_

Từ trái: Ngân, Tài, Phát, Châu_

Lớp đệ IB, NK 68-69

Lớp đệ IB, NK 68-69

Dung, Tuất, Em

Dung, Tuất, Em

Hoàng văn Phan
Từ trái: Lập, Long, Phát, Son (s) Ngọc

Từ trái: Lập, Long, Phát, Son (s) Ngọc

Dãy lầu TĐ 1, 2

Hình ảnh Đệ tứ 65-66 hội ngộ tháng 5/2013 San Jose, Bắc California

tháng 5/2013 San Jose, Bắc California

tháng 5/2013 San Jose, Bắc California

tháng 5/2013 San Jose, Bắc California


Slidesshow ĐH 19 Tổng hội CTSQ hải ngoại và hội ngộ lớp tại miền nam California, tháng 5 năm 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>