LL đệ IV NK 1965-1966

Sinh hoạt của liên lớp đệ tứ niên khóa 1965 – 1966Danh sách lớp

Số TT,Họ và tên, Vùng
1 Nguyễn – phi – Ánh
2 Nguyễn – thế- Cảnh
3 Nguyễn Chẩu
4 Lê – văn – Chính
5 Nguyễn văn Chiêu
6 Nguyễn – văn – Cung
7 Vũ – hữu- Cường
8 Nguyễn – văn – Đấu
9 Phạm – ngọc – Điệp
10 Dương – duy – Đông
11 Pham Duy
12 Trần – đình – Hải
13 Vũ – văn – Hoan
14 Đỗ- mạnh- Hùng
15 Ngô Hưng
16 Nguyễn – văn – Hương
17 Dinh Ngoc Huynh
18 Trương – thành- Kỉnh
19 Nguyễn – văn- Khả
20 Đào- gia- Ký
21 Nguyễn – quốc – Kỳ
22 Nguyễn – xuân – Kỷ
23 Lương – văn – Lành
24 Hoàng – kim – Long
25 Trịnh- xuân- Long
26 Nguyễn Lộc
27 Nguyễn-văn-Lộc
28 Tô -đại – Lợi
29 Dương – văn – Nhâm
30 Đặng – văn – Ngân
31 Nguyễn – văn -Ngọc
32 Hoàng – văn – Phan
33 Nguyễn – tấn – Phát
34 Huỳnh – văn – Phú
35 Lưu- văn- Quân
36 Trần Quân
37 Lê – văn – Soan
38 Đoàn – văn – Sỷ
39 Bùi Sơn
40 Bùi – như – Sơn
41 Trương – hồng- Sơn
42 Huỳnh – kim – Sương
43 Nguyễn – phước – Tài
44 Tăng – xuân – Tài
45 Huỳnh – kim – Tài
46 Nguyễn – thanh – Tâm
47 Trương – ngọc – Thuận
48 Nguyễn- trung- Thứ
49 Hoàng – đình – Tiến
50 Đinh- đồng- Tiến
51 Thích – phước – Trí (Đinh Xuân)
52 Nguyễn -văn – Trọng
53 Đinh- văn- Trung
54 Tran Dinh Trung
55 Phạm – bá – Tuất
56 Lã- văn- Tuyên
57 Nguyễn – chính – Tự
58 Vũ – thế – Vinh
59 Vũ Ngọc Tư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>