Nhan Tri Dung Logo

Welcome to Tổng hội Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH  website ! ! !

Sinh hoạt Cập nhật thứ Tư, ngày 5 tháng 3 năm 2014.
 1. Thư ngõ của CTSQ Nguyễn văn Sơn, số quân 1728 liên quan đến Đặc San Nhân Trí Dũng số Xuân Giáp Ngọ năm 2014.
 2. Phân Ưu / Chia Buồn
 3. Chuyện về cột cờ đầu tiên tại Little Saigon, miền Nam california Hoa Kỳ, tác giả Lê Giang Trần
 4. Theo thông báo thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Đại diện cho ban chấp hành TH/CTSQ/VNCH/HN Kỳ 18, Tổng Hội Trưởng CTSQ Phan N. Lượng thì Đại Hội CTSQ/VNCH/HN kỳ thứ 19 sẽ được HCTSQ miền Nam CA tổ chức dự trù vào dịp lể Memories day vào ngày 24, 25, và 26 tháng 05, 2014.
 5. Sáng tác mới: Kỹ niệm có thể gắn với một hình dung cụ thể nào đó. Đó là nơi cất giữ một phần con người của mình. CTSQ Nguyễn đình Ngọc, sq 4834 từ Sydney, Úc Châu đã chia sẻ với chúng ta những gì đã cảm nhận được qua 5 bài viết về tình thầy trò thời Thiếu Sinh quân, về tình yêu thời "đổi đời" (sau ngày mất nước năm 75) và tình bạn thời tha hương.
  CTSQ An Nguyen đã ghi nhận " Cám ơn AET Ngọc Dinh Nguyen ở Úc Châu qua bài viết " Còn lại bên lề ". Có một chút ấm tình thân len lén sau khi dừng lại ở chử cuối bài viết. Ngoc đã ghi lại những kỷ niệm của TSQ nói chung như cái muỗng " Công Binh , ngày ngày TSQ dùng để chiến đấu nơi Phạn xá . Những cái tên đệm bạn bè gán cho khi những ngày đầu chân bước vào ngôi Trường mang đậm chất Quân đội."
 6. Để có đầy đủ, cập nhật về tin tức sinh hoạt và hình ảnh xin vào ghé thăm Trang Blog Hoài Việt.
 7. Đặc san Nhân Trí Dũng năm 2012. Đọc online hay download.
 8. Thông báo: Trang Blog được mở ra để đáp ứng nhu cầu cần liên lạc của tất cả anh em và thân hữu với webmaster và moderator của cựu TSQ VNCH Yahoo e-mail group.
 9. Hình ảnh của các Đại hội Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH hải ngoại kỳ thứ 12 (Des Moines, IA), 13 (Seattle, WA), 14 (Houston, TX), 15 (Falls Church) và 16 (Little Sài Gòn, CA) đã được sưu tập và trình bày vào 1 một trang. Ban biên tập ước mong đón nhận những hình ảnh từ quý Anh Em và thân hữu để tập hình về Đại hội đầy đủ hơn. Liên lạc qua e-mail webmaster@kbc4437.com.
mong đón nhận những hình ảnh từ quý Anh Em và thân hữu để tập hình về Đại hội đầy đủ hơn. Liên lạc qua e-mail webmaster@kbc4437.com.