Nhan Tri Dung Logo

Welcome to Tổng hội Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH  website ! ! !

Thứ Bảy ngày 5 tháng 11 năm 2016.

1. Quỹ AET PhaoLoTrịnh Gia Mỹ (Canada). Giúp tang quyến của anh em CTSQ quê nhà vừa ra đi.
2. Tâm thư của Ban Xã hội nhiệm kỳ 2016-2018.
3. Giải thích của Ban Thông Tin Liên Lạc về việc phổ biến Biên bản Đại hội kỳ thứ 20 CTSQ-VNCH.
4. Biên bản Đại hội Cựu Thiếu Sinh Quân - VNCH kỳ thứ 20, San Jose, California, Hoa Kỳ ngày 3 - 5 tháng 9 năm 2016. Biên bản, cần password để vào xem. Liên lạc webmaster@kbc4437.com để có password.Thành thật cám ơn Ban tổ chức, đặc biệt CTSQ Hiệp và CTSQ Trác thư ký Đại hội. ĐH 20 CTSQ-VNCH
5. Tin tức cập nhật sinh hoạt gần xa của tập thể Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH.
6. Tin Vui Tin Buồn
7. Tổng hội, Facebook Có khoảng 215 cựu TSQ trong và ngoài nước tham gia sinh hoạt, hơn 1000 hình ảnh, 50 video clips có nội dung về trường xưa, cán bộ, thầy và bạn cũ đã được chia sẻ. Một môi trường dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện để các cựu TSQ có cơ hội nhận diện, kết nối lại những người bạn thân bị thất lạc từ lâu. Tham gia Facebook.
8. Đặc san CTSQ-VNCH xuân Bính Thân 2016.

Hình ảnh xưa và nay trên Facebook

CTSQ-VNCH on FaceBook

CTSQ-VNCH on FaceBook
CTSQ-VNCH on FaceBook

CTSQ-VNCH on FaceBook

CTSQ-VNCH on FaceBook