Nhan Tri Dung Logo

Welcome to Tổng hội Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH  website ! ! !

Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2015.

1. Bản tin số 5 phát hành tháng 9 năm 2015. Tường trình sinh hoạt của Ban chấp hành Tổng hội CTSQ-VNCH NK 19. (1 MB, PDF file format, gồm có 12 trang. Cần password Email webmaster, webmaster@kbc4437.com
Đọc online hay "Right click" để download.

2. Message Board của diễn đàn CTSQ.

3. Tin Vui

4. Tin Buồn

5. Tin Buồn
Cựu Thiếu Sinh Quân niên trưỡng Lý tòng Bá vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ CTSQ/QLVNCH lúc 4 giờ ngày 22 tháng 02 năm 2015 tại Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ. Nguyện cầu Anh an giấc ngàn thu. CTSQ Lý Tòng Bá

NHỚ ANH
Quân sử đã từng ghi chiến tích
Chiến bào còn khét lửa KonTum
Công danh gửi lại non song đấy
Chỉ giữ riêng anh cuộc sống hùng

CTSQ-VNCH Facebook Chien Beviet

VĨNH BIỆT ...
Mai vàng.
Đang nở đón mùa Xuân.
Vội vã ...
Người đi thoát bụi trần.
Thép gang lòng son đành gởi lại.
Bao người đưa tiển bước phù vân.
***
Người ơi!
Một thuở thời chinh chiến.
Chiến địa.
Tank qua cuốn bụi mờ.
Còn đâu vết xích lăn đường tiến?
Pháo tháp vươn nòng ...Đứng bơ vơ.
***
Sao cuối.
Xa Trường Mẹ Thiếu Sinh.
Đường đi.
Sao đơn lẻ một mình.
Mong chốn tuyền đài xa xôi đó.
Bao người đi trước , đón Tướng vinh.
***
Ca Li!
Trong gió lạnh tiển đưa.
Ấm áp.
Lời kinh mõ nhịp vừa.
Trang sử hào hùng còn ghi mãi.
Tên anh nối gót bước người xưa.
***
Lý Tòng Bá!
Tên anh vào quân sử.
Bao người dân.
Ngậm ngùi tiếc thương.
Vì sao vừa mất dấu.
Trên bầu trời tha hương.

Kính dâng lên hương hồn C/TSQ Chuẩn tướng Lý Tòng Bá
Rockford, Illinois, USA.
An Nguyen.

Hình ảnh ngày xưa trên Facebook

CTSQ-VNCH on FaceBook
CTSQ-VNCH on FaceBook

CTSQ-VNCH on FaceBook

CTSQ-VNCH on FaceBook