Nhan Tri Dung Logo

Welcome to Tổng hội Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH  website ! ! !

Thứ Tư ngày 17 tháng 12 năm 2014.
 • Bản tin số 2 phát hành ngày 16 tháng 12 năm 2014. Báo cáo của Ban chấp hành Tổng hội cựu Thiếu Sinh Quân nhiệm kỳ 19 đến quý Anh Em CTSQ và thân hữu.
 • Thông tin về sinh hoạt của TH nhiệm kỳ 19.
 • Message Board Thông tin nội bộ về sinh hoạt của diễn đàn CTSQ-VNCH. Cần password để xem xin liên lạc webmaster. webmaster@kbc4437.com
 • Ban Thông tin báo chí kêu gọi các CTSQ và thân hữu tham gia đóng góp bài vở cho ĐS xuân Ất Mùi theo điạ chỉ
  1. TỔNG HỘI CTSQ email: th19.ctsq.vnch.hn@gmail.com
  2. Tổng thư ký Ban TTBC email: hq230@outlook.com
  3. Thư từ, bài viết tay: 5523 Rainier Ave. South
   Seattle, WA 98118
   USA
   (Nếu ở ngoài Hoa kỳ)
 • Tin Vui
 • Phân Ưu / Chia Buồn
 • Bài viết Thiếu Sinh Quân VNCH, của Thanh Dũng
 • Sáng tác mới: Kỹ niệm có thể gắn với một hình dung cụ thể nào đó. Đó là nơi cất giữ một phần con người của mình. CTSQ Ngọc, sq 4834 từ Sydney, Úc Châu đã chia sẻ với chúng ta những kỹ niệm đó qua 5 bài viết về tình thầy trò thời Thiếu Sinh quân, về tình yêu thời "đổi đời" (sau ngày mất nước năm 75) và tình bạn thời tha hương.
  CTSQ An đã ghi nhận " Cám ơn AET Ngọc (Úc Châu) qua bài viết " Còn lại bên lề ". Có một chút ấm tình thân len lén sau khi dừng lại ở chử cuối bài viết. CTSQ Ngọc đã ghi lại những kỷ niệm của TSQ nói chung như cái muỗng " Công Binh , ngày ngày TSQ dùng để chiến đấu nơi Phạn xá . Những cái tên đệm bạn bè gán cho khi những ngày đầu chân bước vào ngôi Trường mang đậm chất Quân đội."

Hình ảnh ngày xưa trên Facebook

CTSQ-VNCH on FaceBook

CTSQ-VNCH on FaceBook

 1. Còn lại bên lề
 2. Thầy Viết
 3. Mùa Xuân không én
 4. Trăng nhà ai
 5. Thấp thoáng tình người
 • Đặc san Nhân Trí Dũng năm 2014. Đọc online hay download.
 • Chuyện về cột cờ đầu tiên tại Little Saigon, miền Nam california Hoa Kỳ, tác giả Lê Giang Trần